Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2011 / ACVZ-advies External Processing

ACVZ-advies External Processing

Voorwaarden voor het in behandeling nemen van asielaanvragen buiten de Europese Unie

T AC NR32 2010-1 grootDit advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) beschrijft de achtergronden van het begrip external processing en verkent de juridische en praktische aspecten en voorwaarden waaronder external processing zou kunnen worden uitgevoerd.

Wat is external processing?

External processing wordt gebruikt als aanduiding van de behandeling van een verzoek om internationale bescherming door en/of onder verantwoordelijkheid van (een lidstaat van) de EU op een locatie buiten de EU. De regering heeft de ACVZ gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om buiten het grondgebied van de Europese Unie asielaanvragen af te handelen

 

Twee doelstellingen worden door external processing nagestreefd.

1- het overbrengen van asielzoekers naar een external processing centrum buiten de EU zou het restrictieve migratiebeleid kunnen ondersteunen.

2- het aanbieden van asielprocedures in of nabij de regio van herkomst zou de internationale bescherming van vluchtelingen kunnen verbeteren.

Juridisch kader

De mogelijkheden om binnen het huidige internationale en Europese recht tot external processing over te gaan worden verkend. Eerst wordt de regeling van de verantwoordelijkheid van een staat jegens een asielzoeker besproken en daarna worden enkele thema’s belicht die relevant zijn voor external processing. Hierna worden uit deze thema’s concrete juridische voorwaarden afgeleid waaraan external processing zou moeten voldoen. Ook worden problemen geïdentificeerd die aan external processing in de weg staan. Ten slotte worden voor deze struikelblokken mogelijke oplossingen geïnventariseerd.

 

Conclusie: er zijn talrijke juridische knelpunten aan external processing verbonden.

Praktische aspecten en voorwaarden

De belangrijkste praktische voorwaarden voor external processing worden besproken. Aanzienlijke inspanningen en investeringen zullen nodig zijn om aan deze voorwaarden te voldoen.

Conclusies en aanbevelingen

Aanbeveling 1

Als wordt gekozen om external processing te ontwikkelen, doe dat dan in EU-verband.

 

Aanbeveling 2

Richt, zolang er geen duidelijkheid is over de rechtsbasis van EU-handelen op het gebied van external processing, de aandacht op realisering van voorwaarden voor external processing, waaronder harmonisatie van het Europese asielbeleid en een quotaregeling voor de verdeling van vreemdelingen die internationale bescherming behoeven.

 

U kunt het rapport downloaden via: www.acvz.org.Uitgelicht


Zoeken