Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2011 / EMN-syntheserapport Gefaciliteerde vrijwillige terugkeer uit

EMN-syntheserapport Gefaciliteerde vrijwillige terugkeer uit

Dit rapport vergelijkt het beleid voor gefaciliteerde vrijwillige terugkeer in 22 lidstaten van de EU.

Dit syntheserapport is uitgebracht door het EMN. Het is een vergelijkend onderzoek en geeft een samenvatting  van de belangrijkste uitkomsten van de rapporten die door de nationale contactpunten van het EMN van de meeste lidstaten zijn opgesteld. Ten behoeve van dit onderzoek heeft ook het Nederlands contactpunt het rapport Gefaciliteerde terugkeer- en herintegratieprogramma’s in Nederland uitgebracht.

 

Het doel van het vergelijkend onderzoek was om de verschillende vormen van gefaciliteerd vertrek in de lidstaten in kaart te brengen. In dit rapport worden verschillende benaderingen vergeleken met als doel om de lidstaten te helpen van elkaar te leren. Dit rapport kan de beleidsmakers in de verschillende lidstaten verder helpen bij het ontwikkelen van of het verbeteren van (bestaande) terugkeerprogramma’s.

 

Uit dit vergelijkend rapport komt naar voren dat de meeste lidstaten de voorkeur geven aan gefaciliteerd vertrek in plaats van gedwongen uitzetting van derdelanders die niet langer rechtmatig verblijf hebben. De belangrijkste redenen daarvoor zijn aan de ene kant de lagere kosten vergeleken met gedwongen uitzetting en aan de andere kant het feit dat het gefaciliteerde vertrek de derdelanders in staat stelt om terug te gaan naar het land van herkomst op een humane en waardige manier.

 

Het syntheserapport is beschikbaar in het Engels. U vindt de rapporten van alle lidstaten en het syntheserapport hier.

 Uitgelicht


Zoeken