Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2011 / Emigratie uit Nederland: een verkennend onderzoek naar de emigratie van hoger opgeleiden

Emigratie uit Nederland: een verkennend onderzoek naar de emigratie van hoger opgeleiden

Om welke redenen en in welke mate emigreren hoger opgeleiden uit Nederland. Regioplan heeft dit nader onderzocht.

T RP Emigr uit Ned grootIn de eerste helft van de jaren 2000 is de emigratie uit Nederland sterk toegenomen. Daarbij bleef het feit dat ook (hoger opgeleide) allochtonen jongeren uit de tweede generatie in toenemende mate Nederland verlaten niet onopgemerkt.

 

Vanuit de politiek zijn herhaaldelijk vragen gesteld over de samenstelling van en de motieven achter de hedendaagse emigratie. Zijn het vooral de hoger opgeleiden en specialisten die Nederland verlaten en is de Nederlandse kenniseconomie nog wel aantrekkelijk voor hoger opgeleiden? En waarom kiezen juist ook hoger opgeleide allochtonen voor terugkeer naar het land van herkomst? Vertrekken zij omdat ze daar goede kansen zien, of is het een gevolg van onvrede met het maatschappelijke en politieke klimaat in Nederland?

 

Regioplan onderzocht in opdracht van het Ministerie van BZK de emigratiemotieven van jonge hoger opgeleiden. In het onderzoek wordt ingegaan op de emigratiemotieven van jonge hoger opgeleide emigranten onder zes bevolkingsgroepen, te weten autochtone, Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Afghaanse en Iraakse Nederlanders. Op basis van 75 diepte-interviews met (potentiële) emigranten wordt een beeld gegeven van welke persoonlijke en maatschappelijke factoren een rol spelen in de beslissing om te emigreren. Het onderzoek laat zien dat achter elke emigratiebeslissing een complex aan factoren schuil gaat. Wel zijn er duidelijke accentverschillen in motieven tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

 

U vindt het rapport hier.

 


Uitgelicht


Zoeken