Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2011 / Evaluatie Stichting Duurzame Terugkeer

Evaluatie Stichting Duurzame Terugkeer

Het verslag tussentijdse evaluatie Stichting Duurzame Terugkeer is verschenen.

T RB Eval St Duurz Terug grootOnderwerpen zoals migratie, asielzoekers en terugkeer van asielzoekers staan hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Research voor Beleid de tussenevaluatie van de Stichting Duurzame Terugkeer uitgevoerd, een samenwerkingsverband van negen organisaties die werken aan een duurzame terugkeer van asielzoekers.

 

De Stichting Duurzame Terugkeer (SDT), bestaande uit VluchtelingenWerk Nederland, IOM, Maatwerk bij Terugkeer, Beyond Borders, Stichting Mondiale Samenleving, HIT Foundation, Pharos en Nidos is op 1 februari 2010 van start gegaan. De SDT ondersteunt ex-asielzoekers met een 'persoonlijk ontwikkelfonds in natura' bij de terugkeer naar het land van herkomst en het opbouwen van een toekomst aldaar. Het ontwikkelfonds kan worden aangewend voor bijvoorbeeld scholing, hulp bij de bemiddeling naar werk en begeleiding van een eigen bedrijf, inclusief toegang tot microkredieten. Deze activiteiten sluiten aan bij de Beleidsnotitie Internationale Migratie en Ontwikkeling uit 2008, waarin de regering aankondigde (ex-)asielzoekers te ondersteunen bij terugkeer naar en duurzame herintegratie in hun land van herkomst. Besloten is de SDT gedurende de eerste twee jaren als pilot-project te beschouwen en aan het einde van het eerste jaar een tussentijdse evaluatie uit te voeren. Research voor Beleid heeft begin dit jaar deze tussentijdse evaluatie uitgevoerd.


Meer informatie vindt u hier.


Uitgelicht


Zoeken