Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2011 / Hammarberg bekritiseert röntgenleeftijdsonderzoek

Hammarberg bekritiseert röntgenleeftijdsonderzoek

Mensenrechtencommissaris Raad van Europa vindt methode onvoldoende nauwkeurig.

commissioner-coeDe mensenrechtencommissaris, Hammarberg, bekritiseert de methode die onder andere in Nederland, Zweden en Duitsland wordt gebruikt.

 

Hij vindt dat deze onvoldoende precies is om leeftijd te kunnen vaststellen en de methode stelt jongeren onnodig bloot aan straling van de röntgenfoto's. Het leeftijdsonderzoek zou uitgevoerd moeten worden door een multidisciplinair team van onafhankelijke experts. Fysieke, sociologische en psychologische onderzoeken naar volwassenheid zouden gecombineerd moeten worden.

 

Onder verwijzing naar de EMN-studie over alleenstaande minderjarige vreemdelingen wees de  commissaris erop dat de interpretatie van de resultaten van dit soort leeftijdsonderzoek verschilt van land tot land.


In een reactie geeft minister Leers (Immigratie en Asiel) aan dat Nederland het niet eens is met de kritiek van Hammarberg. Nederland kan zich in veel van de punten die Hammarberg aankaart  vinden, maar voldoet ook aan veel  van deze voorwaarden. Dat is volgens Leers ook een van de redenen dat de discussie in Nederland niet heel erg meer speelt. In het verleden was dit meer het geval. De procedure is in de loop van de tijd op punten aangepast en wordt ook geactualiseerd als dit nodig is, bijvoorbeeld op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Er is een Protocol Leeftijdsonderzoek ontwikkeld met daarin de werkwijze en taken van betrokken diensten. Ook is een onafhankelijke Commissie Leeftijdsonderzoek ingesteld die toezicht houdt op het leeftijdsonderzoek.

 

Tot aan de hoogste bestuursrechter is de werkwijze geaccepteerd, aldus de minister, hetgeen er ook toe leidt dat de discussie in Nederland minder wordt gevoerd.

 

Klik hier voor het volledige standpunt van de heer Hammarberg.

 Uitgelicht


Zoeken