Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2011 / Herziene asielprocedure een verbetering? Asielbarometer.

Herziene asielprocedure een verbetering? Asielbarometer.

Publicatie Vluchtelingenwerk Nederland

T VW Asielbar groot

De herziene asielprocedure heeft een aantal verbeteringen gebracht, concludeert VluchtelingenWerk Nederland na onderzoek. Een jaar na invoering van het nieuwe asielsysteem geeft VluchtelingenWerk haar eerste bevindingen weer in de Asielbarometer.

Verbeteringen
Positief is dat door het instellen van de rust- en voorbereidingstermijn asielzoekers over het algemeen beter voorbereid de procedure in gaan. Ook het voorbereidende gesprek met de advocaat en de voorlichting door VluchtelingenWerk in de rust- en voorbereidingstermijn zijn winstpunten, zo blijkt uit het onderzoek.

Knelpunten
Eén van de knelpunten die uit het onderzoek naar voren komt, is de kwaliteit van het medisch advies. Uit het medisch advies voorafgaand aan de procedure moet blijken of een asielzoeker psychisch in staat is om door de IND gehoord te worden. Op dit moment is dit advies naar de mening van VluchtelingenWerk summier en heeft om die reden weinig toegevoegde waarde. Andere signalen die uit het onderzoek naar voren komen, zijn dat de algemene asielprocedure te kort is om een asielaanvraag zorgvuldig af te handelen. Er is weinig tijd om achtergrondinformatie en documenten op te vragen in het land van herkomst, de beroepstermijn is te kort en de mogelijkheden tot ondersteuning en rechtshulpverlening zijn beperkt. Deze signalen moeten nader onderzocht worden volgens VluchtelingenWerk.

Aanbevelingen
VluchtelingenWerk heeft twee concrete aanbevelingen. Ten eerste moet de kwaliteit van het medisch advies worden verbeterd. Het is belangrijk om te weten of de asielzoeker in staat is om goed gehoord te kunnen worden.  Ten tweede moet de versnelde achtdagenprocedure alleen gebruikt worden voor asielverzoeken die overduidelijk gegrond of ongegrond zijn. Dit moet na het houden van het nader gehoor op dag vier en na de correcties en aanvulling op het gehoor door de asielzoeker en diens advocaat duidelijk kunnen zijn.

 

Het onderzoek kan via de website worden geraadpleegd.

 Uitgelicht


Zoeken