Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2011 / Somaliërs in Nederland

Somaliërs in Nederland

Integratieproblemen van Somaliërs in Nederland, een verkennend onderzoek.

T RP Somal in Ned grootDe integratie van Somaliërs in Nederland verloopt moeizaam. In opdracht van het Ministerie van VROM verrichte Regioplan een verkennend onderzoek naar de positie van Somaliërs in Nederland. Het rapport Somaliërs in Nederland; een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten voor het beleid biedt inzicht in de belangrijkste cijfermatige ontwikkelingen ten aanzien van hun integratieproces. Daarnaast is er aandacht voor de specifieke knelpunten die Somaliërs ervaren, hun ondersteuningsbehoeften en de aanknopingspunten in het (regulier) beleid om deze knelpunten aan te pakken.

 

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat er binnen de Somalische bevolkingsgroep sprake is van een cumulatie van problemen - zoals onverwerkte trauma’s, cultuurverschillen, drugsgebruik en wantrouwen jegens overheidinstanties –waardoor velen de aansluiting bij de Nederlandse samenleving moeilijk weten te maken. Bijzonder kwetsbaar zijn de (alleenstaande) moeders en de jongeren.

 

Kijk hier voor meer informatie.

 


Uitgelicht


Zoeken