Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2011 / Start EMN-studie illegale migratie

Start EMN-studie illegale migratie

EMN gaat praktische maatregelen tegen illegale migratie in kaart brengen

 

Het EMN gaat in 2011 een studie doen getiteld  'Praktische maatregelen tegen illegale migratie'. Het belangrijkste doel van de studie is een overzicht te bieden van de bestaande aanpak, mechanismes en maatregelen die zijn getroffen om illegale migratie tegen te gaan.
 

De specifieke doelen van het rapport zijn:

  • Onderzoek naar de algehele historische en politieke/beleidsmatige aanpak van illegale migratie in Nederland;
  • Een uiteenzetting van EU en nationaal beleidskader alsmede het wettelijke kader met betrekking tot voorkomen, opsporen, aanpak en terugdringen van illegale migratie en their drivers; Een breed overzicht bieden van de praktische aanpak,    mechanismes en maatregelen zoals die in Nederland zijn ontwikkeld om illegale migratie terug te dringen;
  • Een overzich bieden van transnationale samenwerking op het gebied van illegale migratie;
  • Onderzoek naar de beschikbaarheid van data en methoden van data verzameling om een schatting te maken van de populatie van irreguliere migranten alsmede de kosten verbonden aan het implementeren van praktische matregelen om   illegale migratie aan te pakken;
  • Onderzoek naar de effecten van EU-beleid en wetgeving op nationaal niveau, procedures en praktijken;
  • Conclusies trekken over de effectiviteit van praktische maatregelen om illegale migratie tegen te gaan, inclusief proportionaliteitsoverwegingen en het onderstrepen van best practices.

 


Uitgelicht


Zoeken