Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2011 / Syntheserapport Satisfying Labour Demand through Migration verschenen

Syntheserapport Satisfying Labour Demand through Migration verschenen

Een overzicht van de aanpak van schaarste op de arbeidsmarkt door migratie in 23 Europese landen.

 

Onlangs is dit syntheserapport verschenen. Het rapport geeft weer wat de belangrijkste bevindingen zijn van de nationale rapporten van deze EMN studie. In totaal 23 lidstaten hebben een nationaal rapport geschreven. Het belangrijkste doel van deze studie was om in kaart te brengen welke sectoren in de verschillende lidstaten een tekort aan arbeidskrachten ondervinden. Een ander doel was om inzicht te krijgen in de nationale strategieën van de lidstaten met betrekking tot de behoefte van de arbeidsmarkt aan derderlanders als arbeidskrachten. Verder werd bestudeerd hoe effectief deze strategieën zijn, inclusief het onderzoeken van de impact van de recente economische crisis en het herstel ervan. Deze studie bestrijkt de periode 2004-eind 2010, met statistieken tot en met eind 2009.

 

Belangrijke conclusies die getrokken kunnen worden zijn dat hoewel de lidstaten de arbeidsmigratie van derdelanders niet als enige oplossing van de economische uitdagingen zien, een goed georganiseerde migratie kan positieve gevolgen hebben. Om dit te bewerkstellingen dient de EU een aantrekkelijkere bestemming worden voor derdelanders met specifieke vaardigheden en kwaliteiten zodat op deze manier effectiever geconcurreerd kan worden met landen als de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Dit syntheserapport alsmede de nationale rapporten van 23 lidstaten waarop het gebaseerd is, zijn beschikbaar op http://www.emn.europa.eu, onder “EMN studies”

 Uitgelicht


Zoeken