Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2011 / Syntheserapport over tijdelijke en circulaire migratie verschenen

Syntheserapport over tijdelijke en circulaire migratie verschenen

Resultaten 24 nationale EMN-rapporten samengebracht.

2011 EMN Syntheserapport Temporary and Circular Migration grootDe belangrijkste bevindingen van de nationale rapporten van de EMN-studie over ‘Tijdelijke en Circulaire Migratie’ zijn nu samengevat in het syntheserapport ‘Temporary and Circular Migration: empirical evidence, current policy practice and future options in EU Member States’. De EMN-studie is in 24 lidstaten uitgevoerd.

De studie heeft meerdere doelen:
  • Verschillen in benaderingen over tijdelijke en circulaire migratie van de lidstaten in kaart brengen.
  • Voorzien in de behoefte aan ervaringsgegevens. Schetsen van ‘lessons learned’, ‘best practices’ en de toekomstige mogelijkheden van tijdelijke en circulaire migratie die verder bestudeerd kunnen worden op nationaal en Europees niveau.

De studie levert op deze manier een bijdrage aan de ontwikkeling van EU-beleid over tijdelijke en circulaire migratie. De studie bestrijkt de periode 2004 tot en met 2010. Statistieken die hierin zijn opgenomen gaan tot en met eind 2009.

Twee belangrijke bevindingen en conclusies van de studie zijn dat:

  • de ontwikkeling van beleid voor tijdelijke en circulaire migratie in de EU-lidstaten nog in een vroeg stadium verkeert. Deze vormen van migratie kunnen nog meer gestimuleerd worden. Toch zijn er op basis van het beleid en eerste evaluaties van bestaande programma’s, positieve resultaten voor migranten die daaraan hebben deelgenomen. Minder ondersteuning is gevonden voor het feit dat deze ook aanmerkelijke voordelen opleveren voor de werkgevers en het land van herkomst.
  • de begrippen voor tijdelijke en circulaire migratie niet voldoende van elkaar onderscheidend zijn in de lidstaten en dat er een grote diversiteit is in nationale benaderingen van tijdelijke en circulaire migratie.

Het syntheserapport ‘Temporary and Circular Migration: empirical evidence, current policy practice and future options in EU Member States’ (oktober 2011) kunt u lezen op de site van EMN Europa.


Uitgelicht


Zoeken