Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2012 / ACVZ-advies ‘Om het maatschappelijk belang’

ACVZ-advies ‘Om het maatschappelijk belang’

Advies over het betrekken van het lokale bestuur en de lokale gemeenschap bij de uitoefening van de discretionaire bevoegdheid.

De minister voor Immigratie & Asiel zou voor de toepassing van zijn discretionaire bevoegdheid niet alleen moeten kijken naar schrijnende omstandigheden, maar ook naar de bijdrage die de vreemdeling aan de Nederlandse samenleving levert. Dat schrijft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in haar in december 2011 uitgebrachte advies ‘Om het maatschappelijk belang’.

 

Als de vreemdeling zich zelfstandig kan handhaven en bijvoorbeeld de Nederlandse taal beheerst, hier opleidingen heeft gevolgd, een baan heeft of vrijwilligerswerk doet etc., dan kan er een maatschappelijk belang zijn om hem alsnog een verblijfsvergunning te geven.

 

Om goed zicht te krijgen op de maatschappelijke participatie van de vreemdeling, zou de minister ervaringen uit de lokale gemeenschap moeten betrekken bij zijn beoordeling. De ACVZ beveelt aan de IND-commissie voor schrijnende zaken om te vormen tot een onafhankelijk adviesorgaan waarin naast een IND-medewerker ook een vertegenwoordiger van de gemeente en afgevaardigden van enkele maatschappelijke organisaties plaatsnemen. Door de informatie uit het vreemdelingendossier samen te brengen met de lokale informatie over de vreemdeling, krijgt de minister een integraal beeld van zijn situatie en kan hij een zorgvuldig afgewogen besluit nemen.

 

 Uitgelicht


Zoeken