Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2012 / Categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel in vier Europese

Categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel in vier Europese

Een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum

Het tekort aan adequate en passende opvangmogelijkheden voor slachtoffers van mensenhandel staat in Nederland al een aantal jaren op de beleidsagenda. Tot voor kort, werden vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel meestal gehuisvest in vrouwenopvang; mannen meestal in daklozenopvang of maatschappelijke opvang. Er waren signalen dat deze opvangvormen niet aan de specifieke behoeften van deze groep slachtoffers tegemoet konden komen (bijv. wegens gebrek aan gespecialiseerde hulp en voldoende veiligheidsmaatregelen). In juni 2010 is de Nederlandse overheid een pilot project gestart met categorale opvang van volwassen slachtoffers van mensenhandel, ongeacht hun nationaliteit en de sectoren van uitbuiting. Het project loopt tot eind 2014. Het doel van het onderhavige onderzoek is om de kennis en ervaringen die andere Europese landen hebben opgebouwd met betrekking tot categorale opvang voor volwassen slachtoffers van mensenhandel in kaart te brengen en een beschrijving te geven van de organisatie en implementatie van deze vorm van opvang, de ervaren knelpunten en de eventuele oplossingen hiervoor, en de voor- en nadelen van categorale opvang in deze landen. Het onderzoek kan input leveren voor de verdere implementatie van categorale opvang in Nederland. Vier landen zijn geselecteerd: België, Tsjechië, Italië en Spanje. Deze landen werden gekozen met het oog op verscheidenheid wat betreft de organisatie en implementatie van categorale opvang, de vergelijkbaarheid met Nederland (alle landen zijn doorgangs- en bestemmingslanden voor slachtoffers van mensenhandel) en met de Nederlandse pilot m.b.t. categorale opvang (een brede doelgroep).

 

De digitale versie van het rapport is te vinden op de website van het Wetenschappelijk Onderzoeks– Documentatiecentrum. 


Uitgelicht


Zoeken