Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2012 / De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs

De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs

Interessant met oog op onze Netwerkmiddag van 29 november.

publicatieDe economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs voor Nederland. Het gaat daarbij om de gevolgen van de groep diplomamobiele studenten: zowel buitenlandse studenten die voor het behalen van een diploma naar Nederland komen als Nederlandse studenten die voor het behalen van een diploma naar het buitenland gaan.
Aanleiding voor het verzoek vormt een motie van de Tweede Kamerleden Van der Ham en Klaver (32500-VIII-68) waarin de regering is verzocht om “de opbrengsten van internationale studenten in het Nederlandse Hoger Onderwijs in kaart te brengen.”
De effecten op de overheidsfinanciën zijn afhankelijk van de omvang van de in- en uitgaande studentenstromen. Nederland wijkt wat betreft de mate van studentmobiliteit niet bijzonder af van andere Europese landen. De instroom van studenten in Nederland is groter dan de uitstroom.

Een globale berekening leert dat de huidige internationale studentenstromen een positief effect hebben op de Nederlandse overheidsfinanciën. De netto instroom van studenten leidt weliswaar tot extra kosten tijdens de studietijd, maar deze worden meer dan gecompenseerd door latere (belasting)inkomsten van afgestudeerde hoogopgeleiden die in Nederland blijven werken. De grootte van het positieve effect is onzeker en sterk afhankelijk van de gemaakte aannames over de kansen dat buitenlandse studenten in het land van studie blijven werken.
 


Uitgelicht


Zoeken