Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2012 / EMN-rapport 'Immigratie van internationale studenten naar Nederland' verschenen

EMN-rapport 'Immigratie van internationale studenten naar Nederland' verschenen

Waaruit bestaat het Nederlandse beleid op het gebied van immigratie van studenten van buiten de EU?

EMN STUMIWaaruit bestaat het Nederlandse beleid op het gebied van migratie van studenten van buiten de EU?

 

Behalen deze buitenlandse studenten op tijd hun diploma? En is er sprake van mogelijke onregelmatigheden bij of misbruik van de studieroute naar Nederland? Deze vragen staan centraal in het EMN-rapport ‘Immigratie van internationale studenten naar Nederland’.

Het beleid op het gebied van de immigratie van internationale studenten van buiten de EU is gericht op de behoeften van de Nederlandse samenleving en de bijdrage die deze groep migranten aan die samenleving kan leveren.

 

Het rapport toont aan dat het beleid succesvol is maar aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de beoogde binding met de Nederlandse samenleving te optimaliseren en het oneigenlijk gebruik van de studieroute als migratiekanaal tegen te gaan. INDIAC, als nationaal contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) is de opsteller van dit rapport. Op basis van het Nederlandse rapport en de rapporten uit de overige EU-lidstaten stelt het EMN Brussel begin 2013 een vergelijkend ‘Europees’ rapport op.

 

Welke informatie vindt u in dit rapport?

Het rapport bevat een beschrijving van het hoger onderwijssysteem en het beleid van de overheid om de toegang en het verblijf van internationale studenten van buiten de EU te faciliteren. Daarnaast worden de wettelijke en praktische maatregelen besproken, evenals de verschillende vormen van transnationale samenwerking. Aandacht is er ook voor de door de onderwijssector zelf ontwikkelde Gedragscode Internationale Studenten, als document van kwaliteitszorg voor o.a. de voorlichting, werving en selectie van internationale studenten. Tot slot komt de impact van de komst en het verblijf van internationale studenten voor de Nederlandse economie en samenleving in het rapport aan de orde.

 

Van speciaal belang zijn de statistische data over de afgegeven inreisvisa, verblijfsvergunningen, tewerkstellingsvergunningen in de afgelopen jaren alsmede gegevens over diplomabezit, gevolgde opleidingen en de sectoren waarin gewerkt wordt door deze groep migranten.

 

Wat zijn de bevindingen?

Van de verblijfsvergunningen in Nederland werd in 2010 5% voor studiedoeleinden verstrekt. Jaarlijks neemt het aantal verblijfsvergunningen toe van bijna 8.000 in 2006 tot ruim 10.000 in 2011. De grootste groep is sinds jaren afkomstig uit China, op afstand gevolgd door studenten uit de Verenigde Staten, Indonesië, Turkije en India. De studenten zijn succesvol, want het aantal diploma’s dat wordt behaald stijgt elk jaar, van 1.700 in het studiejaar 2005/2006 tot bijna 3.000 in het studiejaar 2010/2011. Bij indicaties van misbruik of oneigenlijk gebruik van de (migratie) procedure wordt opgetreden door toezichthoudende en uitvoerende organisaties zoals de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de IND en de Landelijke Commissie Gedragscode.

 

Internationale studenten zijn van groot belang voor de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs, maar ook voor de Nederlandse economie. De overheid heeft dan ook specifieke maatregelen genomen om buitenlands talent aan Nederland te binden. Op basis van het Zoekjaar en de Regeling Hoogopgeleide is het mogelijk om na voltooiing van de studie als hooggekwalificeerde kennismigrant in Nederland te blijven en te werken.

 

Op basis van dit rapport en de rapporten uitgebracht door de overige lidstaten stelt het EMN een EU-breed vergelijkend rapport op. Naar verwachting verschijnt het ‘Europese’ rapport begin volgend jaar.

 

Meer informatie

 

Voor een gedrukt exemplaar kunt u terecht bij het Nederlandse contactpunt voor het EMN: www.emnnetherlands.nlUitgelicht


Zoeken