Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2012 / EMN-rapport over het vaststellen van de identiteit van asielzoekers

EMN-rapport over het vaststellen van de identiteit van asielzoekers

Voordeel van de twijfel of ongeloofwaardig asielrelaas?

Het EMN-rapport Het vaststellen van de identiteit van asielzoekers. Praktijk en uitdagingen in Nederland  gaat in op de problematiek van ongedocumenteerde asielzoekers. Er is onder andere aandacht voor de invloed van het ontbreken van documenten op de asielbeslissing. Ook gaat het rapport in op de problemen die zich voordoen bij terugkeer van ongedocumenteerde uitgeprocedeerde asielzoekers.

 

Een apart hoofdstuk belicht de methoden, bijvoorbeeld taalanalyse, die de overheid heeft bij de afwezigheid van identificerende documenten. Onderzoek onder de groep asielzoekers die valt onder de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet  (RANOV) heeft bevestigd dat taalanalyse als betrouwbaar instrument van herkomstbepaling kan worden gekwalificeerd. Vaak kwamen asielzoekers bij wie een taalanalyse reeds was uitgevoerd na jaren alsnog met identificerende documenten. In vrijwel alle gevallen  kwam de uitslag van de taalanalyse overeen met de nadien ingebrachte identificerende documenten. 

 

Als het gaat om de toelating van asielzoekers speelt vaststelling van de identiteit vooral een rol in de beoordeling van de geloofwaardigheid van de verklaringen (waarheidsvinding). Bij het vaststellen van vluchtelingschap is het credo ‘voordeel van de twijfel’ echter een belangrijk uitgangspunt. Dit heeft ook zijn weerslag op de betekenis die het vaststellen van de identiteit heeft in de totale beoordeling van het asielrelaas.

 

Op basis van dit rapport en de rapporten uitgebracht door de overige lidstaten stelt het EMN een EU-breed vergelijkend rapport op. Naar verwachting verschijnt het ‘Europese’ rapport in december. 

 

Het hele rapport kunt u hier lezen

 

Voor een gedrukt exemplaar kunt u contact opnemen met het EMN via EMN@ind.minbzk.nl, onder vermelding van Het vaststellen van de identiteit van asielzoekers. Praktijk en uitdagingen in Nederland en uw adresgegevens (zolang de voorraad strekt).

 

Uitgelicht


Zoeken