Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2012 / Het EMN-rapport ‘Misbruik van gezinshereniging: Schijnhuwelijken en valse ouderschapsverklaringen in Nederland’ is verschenen.

Het EMN-rapport ‘Misbruik van gezinshereniging: Schijnhuwelijken en valse ouderschapsverklaringen in Nederland’ is verschenen.

Het rapport geeft een beschrijving van de wet- en regelgeving over dit onderwerp en de manieren waarop misbruik kan worden aangetoond.

Ook het politieke en maatschappelijke debat wordt besproken.

 

De aanpak van schijnhuwelijken en –relaties kent een tweesporenbeleid. Het eerste spoor richt zich op het voorkomen van het sluiten van schijnhuwelijken in Nederland. Het tweede richt zich op het, liefst zo vroeg mogelijk, onderkennen van schijnhuwelijken/ -relaties en het weigeren of intrekken van het verblijfsrecht op grond van de betreffende relatie. Ook kan strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Schijnhuwelijken hebben al geruime tijd politieke en maatschappelijke aandacht in Nederland. Er zijn in de loop van de tijd diverse maatregelen tegen genomen en ook vinden er regelmatig pilots plaats om meer grip op de materie te krijgen. Het aantonen dat er sprake is van een schijnhuwelijk blijkt in de praktijk erg arbeidsintensief. Een deel van de schijnhuwelijken/ -relaties wordt gebruikt als instrument voor mensenhandel. 

Valse ouderschapsverklaringen zijn in Nederland vooral bekend bij gezinsmigratie binnen de asielprocedure: asielzoekers die een status hebben gekregen, kunnen binnen drie maanden na het verkrijgen van deze status op gunstiger voorwaarden aanvragen indienen voor de overkomst van hun gezinsleden. Hierbij wordt soms geprobeerd om andere dan eigen kinderen te laten overkomen.

 

Focussed study

Dit rapport is een bewerking van de bijdrage van het Nederlands nationaal contactpunt van het EMN aan de eerste EMN focussed study van dit jaar. Een focussed study is een nieuwe werkwijze van het EMN. In de vorm van een questionnaire wordt binnen een beperkte tijd informatie verzameld over een actueel onderwerp. In deze studie wordt gefocust op schijnhuwelijken en valse ouderschapsverklaringen als vormen van misbruik van gezinshereniging. Op basis van de Nederlandse focussed study en soortgelijke studies uitgebracht door de overige EU-lidstaten heeft het EMN een vergelijkend Europees rapport opgesteld. De digitale versie van dit syntheserapport is te vinden op de website van het EMN. Een samenvatting van het syntheserapport kunt u hier downloaden.

 

Gedrukt exemplaar

Voor een gedrukt exemplaar kunt u contact opnemen met het EMN via EMN@ind.minbzk.nl, onder vermelding van ‘Misbruik van gezinshereniging: Schijnhuwelijken en valse ouderschapsverklaringen in Nederland’ en uw adresgegevens (zolang de voorraad strekt).

 Uitgelicht


Zoeken