Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2012 / Invoering huisvestingseis stuit op bezwaren

Invoering huisvestingseis stuit op bezwaren

Onderzoek naar de mogelijkheid van het instellen van het huisvestingsvereiste bij gezinshereniging.

Het kabinetsbeleid is er op gericht dat gezinsmigranten naar hun beste kunnen maatschappelijk en economisch deelnemen aan de samenleving. Het kabinet heeft vastgesteld dat een deel van de huwelijksmigranten in Nederland in een ondergeschikte en afhankelijke positie terecht komt en hierdoor serieuze belemmeringen ervaart om actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Het kabinet legt vervolgens een verband met deze problematiek en het niet beschikken over zelfstandige huisvesting.

 

In 2009 besloot het toenmalige kabinet tot een onderzoek naar de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en juridische toelaatbaarheid van een zelfstandige huisvestingseis. Dit instrument zou als een verplichting of voorwaarde moeten worden gehanteerd in het kader van verlening van een verblijfsvergunning aan gezinsmigranten. De voorwaarde zou dan moeten bestaan uit het beschikken over zelfstandige woonruimte door de in Nederland woonachtige referent.

 

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Belangrijkste bevinding in het rapport is dat de zelfstandige huisvestingseis als instrument ter bestrijding en voorkoming van achterblijvende integratie, opsluiting en geweld bij gezinsmigranten op serieuze tekortkomingen blijkt te stuiten, zowel op het punt van uitvoering, de handhaafbaarheid als op het punt van de juridische toelaatbaarheid.

 

Het gehele rapport is hier te lezen.Uitgelicht


Zoeken