Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2012 / Resultaten onderzoek: Europa, wat doet u ermee?

Resultaten onderzoek: Europa, wat doet u ermee?

Europa Unit HECROI en het blad PM Public Mission presenteren de resultaten van onderzoek.

De groeiende betekenis van de EU voor de nationale beleidspraktijk is recent aanleiding geweest om onderzoek te doen naar de wijze waarop nationale ambtenaren Europa ervaren in hun dagelijkse praktijk. Dit onderzoek is uitgevoerd (en gepubliceerd onder de titel “Europa, wat doe je ermee?”) door de Europa Unit HECROI en het blad PM Public Mission en kende circa 400 respondenten, met name afkomstig van de rijksoverheid en de gemeenten. De hoofdconclusie van het onderzoek is dat er een onbalans is tussen enerzijds het belang dat de EU heeft voor het doen en laten van nationale ambtenaren, anderzijds de aandacht die daar strategisch door de organisaties aan wordt verbonden. Een paar uitkomsten ter illustratie:

 

84% van de respondenten zegt dat de EU hun werk raakt;
57% zegt voldoende kennis te hebben van de EU;
6% geeft aan dat hun organisatie optimaal presteer op EU-dossiers.

Voor meer informatie over het onderzoek zie de volgende website.


Uitgelicht


Zoeken