Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2012 / Wachten op je toekomst

Wachten op je toekomst

Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen

In maart 2012 heeft de Kinderombudsman zijn rapport ‘Wachten op je toekomst’ aangeboden. Het rapport behandelt de positie van vreemdelingenkinderen in Nederland en in het bijzonder de positie van kinderen die al langere tijd in Nederland wonen. Aanleiding voor het onderzoek waren klachten en signalen die bij de Kinderombudsman zijn binnengekomen.

De Kinderombudsman is positief over de inspanningen die de afgelopen jaren geleverd zijn om procedures te verkorten en terugkeer te bevorderen. Hij noemt daarbij expliciet de nieuwe asielprocedure die in 2010 in werking is getreden en de voornemens op het gebied van de amv-herijking en het programma stroomlijning toelatingsprocedures. De Kinderombudsman is kritisch over het gewicht dat nu in de toelatingsprocedure wordt toegekend aan de positie en de belangen van het kind, het verschil in borging van het belang van het kind binnen het jeugd(straf)recht en het vreemdelingenrecht, de vertaling van nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek in beleid en de registratie van gegevens van kinderen. Zo stelt de Kinderombudsman dat de Nederlandse overheid onvoldoende beeld heeft van de exacte aantallen en de omvang van de problemen voor vreemdelingenkinderen. De Kinderombudsman pleit voor een grotere zelfstandige positie van het kind binnen de procedure en stelt dat worteling en schade daarbij een zelfstandig toetsingscriterium moet vormen. Om dat te kunnen meenemen, dient structureel (en herhalend) een individuele beoordeling door een onafhankelijke deskundige plaats te vinden aan de hand van een te ontwikkelen meetinstrument. 

 

Het rapport is te downloaden op de website van de kinderombudsman. 

 

 

Uitgelicht


Zoeken