Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2013 / “Nederland moet beleid staatlozen aanpassen”

“Nederland moet beleid staatlozen aanpassen”

Dat stelt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in haar advies ‘Geen land te bekennen’.

Nederland is partij bij de belangrijkste internationale verdragen voor staatlozen. Zodoende heeft Nederland de internationale verplichting staatlozen te beschermen en staatloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Om te kunnen beoordelen of een persoon onder de bescherming van de staatlozenverdragen valt, is een vaststellingsprocedure noodzakelijk. De ACVZ zegt dat er in Nederland echter geen deugdelijke vaststelling van staatloosheid plaatsvindt. Zij pleit daarom in haar advies voor een nieuwe procedure en een nieuwe verblijfsvergunning specifiek voor staatlozen.

 

In dit kader doet de ACVZ onder andere de volgende aanbevelingen:

  • Richt een met waarborgen omklede vaststellingsprocedure voor staatloosheid in;
  • Neem in de Vreemdelingenwet een nieuw verblijfsdoel voor staatloze vreemdelingen op;
  • Ontsla erkende staatlozen van de geboorteakte-eis bij naturalisatie;
  • Laat de eis van wettig verblijf voor de toegang tot het Nederlanderschap van hier te lande geboren staatloze kinderen vallen.

 

Het persbericht vindt u hier.

 

Het volledige rapport is hier te lezen.

 

 

Bron: ACVZ

 


Uitgelicht


Zoeken