Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2013 / “We gaan internationaal talent uitdagen om na de studie een carrière in Nederland te beginnen.”

“We gaan internationaal talent uitdagen om na de studie een carrière in Nederland te beginnen.”

Aankondiging van een actieplan om internationaal talent aan Nederland te binden.

Dit schrijft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Jet Bussemaker mede namens haar collega’s van Economische Zaken (EZ) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het advies van de Sociaaleconomische Raad (SER) over het binden van internationale studenten aan Nederland: “Make it in the Netherlands”. De SER onderstreept in zijn advies het belang van werven en binden van internationale studenten. Binding is van groot belang voor internationale en Nederlandse studenten, voor hogescholen en universiteiten, voor het bedrijfsleven en voor Nederland als geheel. De minister onderschrijft deze conclusie: “Internationaal talent is van harte welkom in Nederland, voor studie èn voor carrière. Ze wijst in dit verband enkele malen op de EMN-studie Immigratie van internationale studenten naar Nederland (2012), waarin deze conclusie ook expliciet wordt onderschreven.

De minister kondigt aan samen met collega-ministers en andere belanghebbenden een gezamenlijk actieplan te zullen opstellen met dezelfde titel “Make it in the Netherlands”. Het actieplan zal zich richten op enerzijds studenten in specifieke sectoren zoals bèta-techniek, maar anderzijds ook op de generieke groep internationale studenten.

In dit actieplan worden de concrete maatregelen uitgewerkt om internationaal talent aan Nederland te binden – voor, tijdens en na de studie. Belangrijke thema’s zijn, in lijn met het SER-advies:

· Aantrekkelijker maken voor internationale studenten om Nederlands te leren.

· De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken.

· De sociale integratie van internationale studenten in Nederland bevorderen.

· Administratieve procedures (waaronder immigratieprocedures) en praktische zaken (zoals huisvesting en zorgverzekering) soepeler laten verlopen.

· De maatschappelijke discussie over binding voeren waarbij alle relevante partijen worden betrokken en met wie een heldere taakverdeling wordt afgesproken.

 

Meer informatie kunt u hier vinden.

 Uitgelicht


Zoeken