Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2013 / Brief Commissie-Meijers over herziening Procedurerichtlijn

Brief Commissie-Meijers over herziening Procedurerichtlijn

'Te zware bewijslast bij asielzoeker die stelt slachtoffer te
zijn geweest van marteling, verkrachting of andere ernstige vormen van geweld'.

In een brief van 11 februari aan het Europees parlement geeft de Commissie-Meijers commentaar op een aantal voorgestelde bepalingen. De commissie gaat in de brief onder meer in op de volgens haar te zware bewijslast wanneer een asielzoeker stelt dat hij slachtoffer is geweest van marteling, verkrachting of andere ernstige vormen van geweld (artikel 24). Men moet erkennen dat marteling of geweld in het verleden niet is te “bewijzen” door medisch onderzoek. Forensische experts kunnen alleen de mate van consistentie tussen een litteken en de daarvoor opgegeven oorzaak vaststellen. Het zou daarom voldoende moeten zijn wanneer in een medisch rapport wordt geconcludeerd dat er consistentie bestaat tussen verklaringen van de verzoeker over marteling of andere traumata en de geconstateerde lichamelijke of geestelijke gevolgen daarvan.

 

De commissie gaat ook in op de centrale vraag of de verzoeker fysieke of psychische problemen heeft die interfereren met het vermogen om de asielmotieven naar voren te brengen. De nadruk moet liggen op de aard van die problemen en de noodzakelijke procedurele waarborgen om een zorgvuldige asielprocedure te verzekeren. Het is volgens de commissie irrelevant of de belemmerende problemen zijn verbonden met de gronden waarop om bescherming wordt verzocht.

 

In de brief plaatst de commissie ook kanttekeningen bij de voorgestelde artikelen 24 en 25. Daarbij komen aan de orde: versnelde procedures en grensprocedures (ten aanzien van onbegeleide minderjarigen) en automatische schorsende werking.

 

De volledige brief is hier te lezen.

 

Bron: Migratierecht Uitgelicht


Zoeken