Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2013 / EMN Netwerkdag 2013

EMN Netwerkdag 2013

Op 22 oktober 2013 opende de Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, de Conferentie Mensenhandel, tevens de nationale netwerkdag van het EMN.

Gelet op het meest recente EMN-rapport over het herkennen van slachtoffers van mensenhandel, is de nationale netwerkdag dit jaar samengevoegd met de Conferentie Mensenhandel van de Mensenhandel en –smokkel Informatiegroep (MIG) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 

Het thema van de conferentie was: Fighting modern slavery in the Netherlands: The impact of international and EU law on the national fight against human trafficking by the IND and its partners. Daarnaast stond de dag in het teken van awareness raising en samenwerking op het thema mensenhandel. De dag werd bezocht door ongeveer 150 deelnemers, die zowel afkomstig waren van de IND als van diverse partner- en netwerksorganisaties van de IND en het EMN. De conferentie vond plaats in Den Haag en werd geopend door de Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten.

 

Dagvoorzitter Richard Sondeijker (IND) leidt de conferentie in met een indringende diapresentatie. Onder de klanken van het nummer ‘Everyday People’ worden afbeeldingen vertoond die verwijzen naar de afschaffing in 1863 van de ‘oude’ slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, de Britse abolitionisten uit de 18e eeuw en diverse vormen van moderne slavernij, mensenhandel. Hij gaf aan dat mensenhandel diverser en wijdverbreider is dan de oude slavernij, iets waar veel sprekers na hem ook naar verwijzen.

 

Hierna neemt de Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, het woord en opent de conferentie. Hij benadrukt de ernst van mensenhandel en het feit dat criminele bendes jaarlijks tientallen miljarden euro’s aan dit misdrijf verdienen. Mensenhandel kent, aldus de Minister, verschillende vormen, zoals seksuele en arbeidsuitbuiting en de gedwongen verwijdering van organen. De Minister geeft aan dat mensenhandel voor de Nederlandse overheid onacceptabel is en dat dit misdrijf op alle mogelijke manieren moet worden bestreden. Mensenhandel is een van de speerpunten van de Nederlandse regering, waarbij naast de vervolging van daders ook de bescherming van slachtoffers een prioriteit is. Hij geeft aan dat mensenhandel een complex, internationaal fenomeen is. Dit betekent dat samenwerking tussen partners essentieel is, zowel op nationaal als internationaal niveau. De tijdige en accurate identificatie van slachtoffers is belangrijk. Hiervoor zijn regelmatige en verplichte trainingen van belang voor diegenen die tijdens hun werk in contact kunnen komen met daders en slachtoffers van mensenhandel. Hij is daarom verheugd over de trainingsinitiatieven van de IND, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de herkenning van slachtoffers van mensenhandel.

 

Vervolgens verwelkomt Rob van Lint, Hoofddirecteur van de IND, de aanwezigen. Omdat de IND de toegangspoort tot Nederland is, vervult de organisatie een belangrijke rol bij de bestrijding van mensenhandel. Eerder dit jaar is een IND-rapport verschenen, Mensenhandel: de Missie en Visie van de IND. De heer Van Lint geeft aan dat dit document de rol en verantwoordelijkheden weergeeft van de IND in de strijd tegen mensenhandel. Het document bevat ook een aantal aanbevelingen om de bijdrage van de IND aan de aanpak van mensenhandel te verbeteren. Een belangrijke aanbeveling betreft het organiseren en uitvoeren van intensieve trainingen voor IND-medewerkers die tijdens hun werk in contact kunnen komen met mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Het rapport en het daaraan gelieerde Plan van Aanpak zijn door de Hoofddirecteur van de IND, aan het eind van diens speech, aan de Minister aangeboden.

 

Ieke de Vries, onderzoeker bij het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, spreekt een boodschap uit namens de Nationaal Rapporteur, Corinne Dettmeijer-Vermeulen. In haar boodschap geeft de rapporteur aan dat ook in de Negende Rapportage Mensenhandel van Nationaal Rapporteur awareness een belangrijk punt is. Ze ging nader in op drie ontwikkelingen. Ten eerste de toegenomen awareness voor mensenhandel, gevolgd door de ontwikkeling “awareness through training” en het belang van de identificatie van slachtoffers van mensenhandel.

 

Na mededelingen van de dagvoorzitter is het woord aan de drie keynote speakers.

 

Ryszard Piotrowicz, professor aan Aberystwyth University, spreekt over de bescherming van slachtoffers onder Richtlijn 2011/36/EU, de rol van de EU Group of Experts, de impact van EU-instrumenten op de nationale strijd tegen mensenhandel, het non-punishmentbeginsel en de rol van migratiediensten in deze strijd.

 

Nicolas Le Coz, president van de Group of Experts on Action Against Trafficking in Human Beings (GRETA) van de Raad van Europa, spreekt in zijn presentatie onder meer over GRETA. GRETA is de “watchdog” van het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel uit 2005. Hij licht vervolgens de werkwijze van GRETA nader toe.

 

Conny Rijken, universitair hoofddocent aan Tilburg Law School, focust op de koppeling tussen mensenhandel en asiel. In haar betoog om de bescherming van slachtoffers anders in te richten, verwijst zij naar het rapport Human trafficking in the Sinai: refugees between life and death, waarvan zij medeauteur is, en dat is terug te vinden op de volgende website: http://www.tilburguniversity.edu/nl/thema/arbeidsmarkt/publicaties/rapport-human-trafficking-in-sinai/.

 

Na een korte koffiepauze volgt een paneldiscussie onder leiding van Michel Bravo, Nederlands lid van de Steering Board van het EMN. In het panel zijn vier landen vertegenwoordigd: Ulrike Hoffmann (namens EMN Duitsland), Mária Temesvári (namens EMN Oostenrijk), Wim Bontinck (namens EMN België) en Theo Thijm (namens EMN Nederland). De vier panelleden presenteren kort de situatie in hun land met betrekking tot het herkennen van slachtoffers van mensenhandel in internationale beschermingsprocedures en gedwongen vertrekprocedures. Dit laatste houdt verband met het onderzoek dat door de nationale contactpunten van het EMN in die landen is uitgevoerd. Het Nederlandse rapport, met de titel Herkennen van slachtoffers van mensenhandel in de Nederlandse asiel- en gedwongen vertrekprocedures, is op de conferentie aan de deelnemers uitgereikt.

 

Na de lunch zijn er vijf workshops te volgen, te weten:

 

  1. ‘Mensenhandel en minderjarigen’, onder leiding van Hanneke Spanjaard van de Directie Migratiebeleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;   
  2. ‘Mensenhandel in de asielprocedure, onder leiding van Frank Noteboom van het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel;   
  3. ‘De bestuurlijke aanpak en het barrièremodel’, onder leiding van Brian Varma van Stad Amsterdam;   
  4. ‘Samenwerking tussen (inter)nationale partners, onder leiding van Andro Stelk van de Mensenhandel en –smokkel Informatiegroep van de IND;   
  5. ‘Identificatie van slachtoffers van mensenhandel’, onder leiding van Nicole Linnenbank en Sabina van de Kallen van het OM.   

     

Dank voor verslaglegging gaat uit naar Alice Bosma, studente aan Tilburg Law School en Caia Vlieks, stagiaire bij het EMN.

 

 


Uitgelicht


Zoeken