Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2013 / EMN-syntheserapport ‘Praktische maatregelen tegen illegale migratie in de EU’

EMN-syntheserapport ‘Praktische maatregelen tegen illegale migratie in de EU’

Zijn maatregelen in de strijd tegen illegale migratie effectief?

slagboomZijn maatregelen in de strijd tegen illegale migratie effectief? Dit is een van de vragen waarop het rapport Praktische maatregelen tegen illegale migratie in de EU een antwoord tracht te geven. 

 

Het rapport biedt een overzicht van bestaande praktijken en maatregelen die de verschillende lidstaten treffen om illegale migratie aan te pakken. Dit vergelijkend ‘Europees’ rapport is opgesteld op basis van nationale rapporten van 22 EU lidstaten en Noorwegen. Het Nederlandse rapport, is opgesteld door het nationale contactpunt voor het EMN (ondergebracht bij het Informatie- en Analysecentrum van de IND, INDIAC).

 

Vanuit Europees perspectief vormde het Programma van Stockholm een belangrijk beleidskader. Volgens dat Programma is een daadwerkelijk optreden tegen illegale migratie van cruciaal belang voor een gemeenschappelijk Europees immigratiebeleid.

 

 De belangrijkste conclusies:

  • Het terugdringen van illegale migratie is een van de beleidsprioriteiten van de EU en de lidstaten. 
  • Een gemeenschappelijke Europese aanpak is hierbij een belangrijke drijfveer. De noodzaak om als EU gezamenlijk op te trekken bij het terugdringen van illegale migratie blijkt ook uit het feit dat bij veel van de getroffen maatregelen sprake is van zulke samenwerking. 
  • In aanvulling op de gezamenlijke EU-acties speelt het beleid van afzonderlijke lidstaten in op specifieke nationale behoeften. Zo hebben lidstaten aan de EU-buitengrenzen veelal grotere aantallen immigranten die op illegale wijze het land proberen binnen te komen, terwijl andere lidstaten meer worden geconfronteerd met problemen als ‘overstay’ en misbruik van legale wegen die toegang geven tot de EU. 
  • Derdelanders belanden in de illegaliteit door een reeks van oorzaken. Om die reden kunnen zij dan ook niet onder één noemer worden gebracht. Het is goed dat bij beleidsontwikkeling aandacht is voor de verscheidenheid aan individuele omstandigheden die leiden tot die illegaliteit.

 

Het volledige rapport is hier te lezen. 

 


Uitgelicht


Zoeken