Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2013 / Nieuw EMN-rapport: Mobiliteit van derdelanders binnen de EU. De situatie in Nederland

Nieuw EMN-rapport: Mobiliteit van derdelanders binnen de EU. De situatie in Nederland

Kennismigranten grootste groep mobiele derdelanders

Aan welke voorwaarden moeten derdelanders voldoen om een arbeidsgerelateerde (=arbeid en studie) verblijfsvergunning in Nederland te krijgen als ze al een verblijfsvergunning hebben in een andere EU-lidstaat? En hoeveel derdelanders maken van deze mogelijkheden gebruik? Deze vragen staan centraal in het EMN-rapport ‘Mobiliteit van derdelanders binnen de EU. De situatie in Nederland’.

 

Welke informatie vindt u in dit rapport?

 

Het rapport bevat een beschrijving van de voorwaarden waaraan derdelanders moeten voldoen om in Nederland voor een arbeidsgerelateerde verblijfsvergunning in aanmerking te komen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de voorwaarden voor derdelanders die van buiten de EU naar Nederland willen komen en zij die al verblijf binnen de EU hebben. Waar mogelijk worden deze voorwaarden vergeleken met de voorwaarden zoals die gelden voor burgers van de EU.

 

Verder biedt het rapport inzicht in de omvang van de arbeidsgerelateerde mobiliteit van derdelanders uit andere EU-lidstaten naar Nederland. Deze migratie is vergeleken met de vergelijkbare mobiliteit van EU-burgers naar Nederland.

Ten slotte wordt nog bekeken of er naast de vreemdelingenwetgeving nog andere belemmeringen bestaan voor de arbeidsgerelateerde mobiliteit van derdelanders binnen de EU naar Nederland.

 

Bevindingen

 

Nederland stelt zich op het standpunt dat er voldoende arbeidsaanbod is binnen Nederland, de EU en de EER. Derdelanders (behalve kenniswerkers) kunnen daarom alleen in aanmerking komen voor een tewerkstellingsvergunning als is gebleken dat er voor de betreffende functie binnen Nederland en de EU-/EER geen prioriteit genietend arbeidsaanbod beschikbaar is. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt voor derdelanders die al binnen de EU verblijven. Wel worden eventuele voordelen toegekend die voor deze groep uit diverse Europese Richtlijnen voortvloeien. Deze voordelen zijn echter beperkt.

 

De arbeidsgerelateerde mobiliteit van derdelanders richting Nederland lag de afgelopen vijf jaren gemiddeld onder de 1.000 personen per jaar. Wel lijkt er sprake van een stijgende trend. Het valt op dat binnen deze groep het aantal kennismigranten gemiddeld tweemaal zo groot is als de overige arbeidsmobiliteit.

Ter vergelijking: de arbeidsgerelateerde mobiliteit van EU-burgers naar Nederland is met ruim 36.000 gemiddeld over de afgelopen vijf jaren aanzienlijk groter. Ook voor EU-burgers is er sprake van een stijgende trend.

INDIAC, als nationaal contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) is de opsteller van dit rapport. Het hele rapport is hier te lezen.

 

Meer informatie

 

Een gedrukt exemplaar kunt u aanvragen via emn@ind.minvenj.nl.

 

Op basis van het Nederlandse rapport en de rapporten uit de overige EU-lidstaten stelt het EMN Brussel in de loop van 2013 een vergelijkend ‘Europees’ rapport op.

 Uitgelicht


Zoeken