Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2013 / Rapport Kinderombudsman over gezinshereniging 2008-2013

Rapport Kinderombudsman over gezinshereniging 2008-2013

Een kritisch rapport over het nareisbeleid en de reactie van de Staatssecretaris.

De Nederlandse overheid heeft de rechten van kinderen geschonden. Dat stelt kinderombudsman Marc Dullaert na een onderzoek van 450 dossiers over gezinshereniging. In zijn rapport stelt de Kinderombudsman dat sinds 2008 de rechten van kinderen die zich willen herenigen met een naar Nederland gevluchte (pleeg)ouder, in ernstige mate door de Nederlandse overheid zijn geschonden. Enerzijds door te streng beleid, anderzijds door de werkwijze van de IND en de Nederlandse diplomatieke posten. Zo stelt hij dat de IND onzorgvuldig te werk is gegaan en te veel was gefocust op fraude en misbruik. En dat er bij het horen van de kinderen op de diplomatieke posten te weinig waarborgen waren voor bescherming van de rechten van het kind.


De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven schreef naar aanleiding van het rapport een reactie waarin hij bevestigt dat het beleid vanaf 2008 is aangescherpt. De wijzigingen die vanaf 2008 in het nareisbeleid en de handhaving daarvan hebben plaatsgevonden, zijn voortgekomen uit noodzaak om naar aanleiding van fraude het beleid aan te scherpen. Over de (on)zorgvuldigheid schrijft de staatssecretaris: ‘De IND heeft het nareisbeleid uitgevoerd binnen de geldende wet- en regelgeving, en heeft daarmee steeds gehandeld conform de juiste kaders zoals deze ook door het parlement zijn vastgesteld.’ In een reactie op Dullaerts bevindingen zegt het ministerie dat bij elke zaak zorgvuldig wordt gekeken naar de belangen van het kind.

 

Meer informatie leest u hier.Uitgelicht


Zoeken