Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2013 / We moeten allemaal alert zijn op mensenhandel

We moeten allemaal alert zijn op mensenhandel

EMN rapport over herkennen van slachtoffers van mensenhandel in de Nederlandse asiel- en gedwongen vertrekprocedure verschenen.

Dit rapport beschrijft de wijze waarop in de Nederlandse asiel- en gedwongen vertrekprocedure het herkennen, vaststellen en doorverwijzen van slachtoffers van mensenhandel gebeurt. In de asiel- en gedwongen vertrekprocedures werken de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) als bevoegde autoriteiten samen met een groot aantal partnerorganisaties. De meeste van deze beschikken over een protocol of werkinstructie waarin staat beschreven hoe signalen van mensenhandel die worden opgepikt tijdens de asiel- en de gedwongen vertrekprocedure moeten worden doorgeleid. Daarnaast is er binnen alle organisaties brede aandacht voor bewustwording bij medewerkers. Met cursussen en trainingen worden zij geschoold in het herkennen en onderkennen van signalen van mensenhandel. Daarbij maakt men gebruik van verschillende en vaak organisatiespecifieke indicatorenlijsten. Enkele organisaties zijn recent gestart met nieuwe trainingen voor hun medewerkers, zoals het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de DT&V. Bij andere organisaties staan nieuwe trainingen op stapel, zoals bij de politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de IND.

 

Nederland beschikt niet over een nationaal verwijzingsmechanisme waarmee de identificatie van slachtoffers en de hulpverlening in een ketenaanpak gewaarborgd wordt. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft aangegeven dat een nationaal mechanisme te willen inrichten. Het rapport benoemt enkele uitdagingen die zich aandienen bij de inrichting van een nationaal verwijzingsmechanisme.

 

Het hele rapport is hier te lezen. Een gedrukt exemplaar is te bestellen via emn@ind.minvenj.nl.

 

Op basis van dit rapport en de rapporten uitgebracht door de overige lidstaten stelt het EMN een EU-breed vergelijkend rapport op

 

 


Uitgelicht


Zoeken