Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2014 / Aanpak mensenhandel gebaat bij snelle signalering

Aanpak mensenhandel gebaat bij snelle signalering

Mensenhandelcampagne vernieuwd en verbreed

Op 12 juni 2014 kondigde Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in Amsterdam aan dat hij de campagne Schijn Bedriegt van Meld Misdaad Anoniem gaat vernieuwen. De campagne heeft sinds de start twee jaar terug 392 meldingen van gedwongen en illegale prostitutie opgeleverd. Het aanspreken van klanten van prostituees levert volgens de minister duidelijke resultaten op. De politie heeft naar aanleiding van bijna alle meldingen onderzoek kunnen starten.

 

De campagne richt zich voortaan niet meer alleen op klanten van prostituees, maar roept ook sekswerkers zelf en hulpverleners op om – anoniem – misstanden te melden.

 

De aanpak van mensenhandel heeft topprioriteit voor dit kabinet. Vandaar dat minister Opstelten eerder dit jaar besloot om de Task Force Aanpak Mensenhandel in een derde termijn verder te laten werken aan de zogeheten geïntegreerde aanpak, waarin Nationale Politie en het Openbaar Ministerie steeds nauwer samenwerken met gemeenten, Koninklijke Marechaussee, Inspectie SZW, het LIEC (Landelijk Informatie- en Expertisecentrum mensenhandel), ngo’s (zoals CoMensha, het Coördinatiecentrum Mensenhandel) en andere overheidsinstanties. Bij deze integrale aanpak is volgens de bewindsman een tijdige signalering van mogelijke slachtoffers en daders van mensenhandel essentieel.

 

Om de samenwerkingspartijen bewust te maken van de verschillende vormen van mensenhandel is Europees trainingsmateriaal ontwikkeld. Op 12 juni werden in Amsterdam medewerkers van gemeente, politie, Koninklijke Marechaussee en het OM getraind om zelf trainingen te gaan verzorgen in het herkennen van signalen van slachtoffers van mensenhandel.

 

 


Uitgelicht


Zoeken