Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2014 / Aanpassing Nederlands beleid Irakese vluchtelingen

Aanpassing Nederlands beleid Irakese vluchtelingen

Staatssecretaris wacht op ambtsbericht

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Irak, heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op 29 juli jl. in een brief aan de Tweede Kamer gesteld dat hij het asielbeleid omtrent Irakese vluchtelingen uit gebieden die tegenwoordig worden gecontroleerd door Islamitische Staat (IS) nog niet aanpast. Hiervoor wil hij een nieuw ambtsbericht van de Minister van Buitenlandse Zaken afwachten, wat begin september wordt verwacht.

 

 

De rechtbank in Den Bosch oordeelde op 15 augustus  jl. dat zij niet akkoord gaat met uitstel van deze aanpassing tot na het nieuwe ambtsbericht. Zij meent dat de Staatssecretaris in staat is een standpunt in te nemen omtrent de vraag of de recente ontwikkelingen in Irak aanleiding geven om de besluitvorming in de onderhavige zaak te herzien. De rechtbank stelt dat is gebleken dat er sinds juni 2014 voldoende objectieve informatie voorhanden was met betrekking tot de recente opmars van IS in delen van Irak. De gevolgen voor de veiligheidssituatie en specifieke bevolkingsgroepen waren evident genoeg om een rigide oordeel te kunnen vellen. De rechtbank gaat tevens uit van de constatering dat de Minister van Buitenlandse Zaken zich beroept op openbare en objectieve bronnen, bijvoorbeeld NGO’s als Amnesty International en Human Rights Watch en nieuwsbronnen als CNN, Iraq Business News en New York Times (zoals blijkt uit het ambtsbericht van 20 december 2013). Omdat deze bronnen openbaar zijn is er geen reden  voor de Staatssecretaris om het  nieuwe ambtsbericht af te wachten en het beleid nog niet aan te passen, aldus het vonnis.

 

 

 

 


Uitgelicht


Zoeken