Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2014 / Aanpassing inreisverbod

Aanpassing inreisverbod

Wijziging van het lichte verbod

Naar aanleiding van het onlangs verschenen WODC-rapport ‘Het lot van het inreisverbod’, gepresenteerd op 5 augustus jl., overweegt de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het lichte inreisverbod op te heffen voor bepaalde groepen overtreders.

 

Uit het rapport blijkt dat in 2012 en 2013 ruim 8.000 keer een inreisverbod is opgelegd, waarvan ruim 7.000 keer een licht inreisverbod. Daarnaast wordt er geconcludeerd dat het inreisverbod weinig efficiënt lijkt en de strafbaarstelling van de overtreding ervan paradoxaal lijkt. Dit is allemaal te lezen in dit bericht. De wijzigingen die Staatssecretaris Teeven voor ogen heeft betreffen alleen het lichte inreisverbod. De criteria voor het zware inreisverbod blijven dus ongewijzigd.

 

Op 4 augustus jl. schreef de Staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer dat het inreisverbod, dat tegenwoordig ook wordt opgelegd aan toeristen en zakenmensen die iets langer dan gepland in Nederland blijven of aan asielzoekers van wie de vertrektermijn met enkele dagen is overschreden, voortaan niet meer aan deze groepen zal worden opgelegd. Voor alle overige overtreders blijft het inreisverbod ongewijzigd van kracht. De Staatssecretaris beargumenteert dat de duur van het inreisverbod moet afhangen van de duur van het onrechtmatig verblijf en de bereidheid tot meewerken aan het vertrek.


Hij tracht een situatie te creëren waarin:

  • Vreemdelingen die slechts voor korte duur onrechtmatig in Nederland verblijven en bereid zijn te vertrekken, in de toekomst geen inreisverbod meer krijgen. Hiermee wordt voorkomen dat mensen die zich schuldig maken aan een lichte overtreding voor langere tijd geen toegang tot de EU hebben.
  • Vreemdelingen die gedurende langere periode onrechtmatig in Nederland verblijven of waarbij de kans groot is dat zij zich onttrekken aan toezicht nog steeds een inreisverbod krijgen, met grote aandacht voor de duur van de overtreding. Bij een zeer langdurig illegaal verblijf kan de maximale duur van het inreisverbod langer dan twee jaar duren.
  • De bereidheid van de vreemdeling om actief mee te werken aan vertrek belangrijker zal worden voor de duur van het inreisverbod.

Uitgelicht


Zoeken