Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2014 / EMN nationale netwerkmiddag 2014 over terugkeer

EMN nationale netwerkmiddag 2014 over terugkeer

Succesvolle middag over de verschillende kanten van dit thema

Op 9 oktober jl., organiseerde het Nederlandse contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) zijn jaarlijkse Netwerkmiddag. Het thema voor dit jaar was ‘Terugkeer’, en het evenement vond plaats in het Huis van Europa.

 

Het was een geweldige middag, gevuld met bijzondere presentaties en een pittige paneldiscussie.

 

Netwerkmiddag EMN 2014 (groot)

 

De middag begon met een lunch. Hierna opende de dagvoorzitter, Rhodia Maas, directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de EMN Netwerkmiddag officieel en werden de deelnemers hartelijk welkom geheten namens het Huis van Europa en door de nieuwe directeur-generaal Vreemdelingenzaken, Jan-Kees Goet.

 

Vervolgens presenteerde Eline Boersema het onlangs verschenen WODC-rapport ‘Het lot van het inreisverbod’, vertelde de plaatsvervangend voorzitter van de ACVZ Hans Sondaal over hun onderzoek naar de ‘strategische landenbenadering migratie’ en lichtte Sheila Maas van het EMN in Brussel het concept-syntheserapport van de EMN-studie ‘Detentie en alternatieven voor detentie’ toe.

 

Na een korte pauze introduceerde Lonneke Kapoen van de DT&V de EMN Return Expert Group door middel van een interactieve presentatie en een spel.

 

Afsluitend vond de paneldiscussie plaats. Het panel bestond uit:

 

  • Hans Faber, directeur Internationale Aangelegenheden, DT&V
  • Peter van Krieken, voormalig speciaal adviseur voor de Nederlandse overheid, tegenwoordig actief betrokken bij verschillende EU projecten over migratie
  • Jasper Kuipers, adjunct-directeur VluchtelingenWerk Nederland
  • Joris van Wijk, wetenschapper Vrije Universiteit Amsterdam

 

Zij verdedigden elk twee stellingen.

 

De eerste stelling was: ‘Terugkeer is een mission impossible’. Hierover werd door Peter van Krieken en Joris van Wijk stevig gediscussieerd. Vervolgens was wederom de beurt aan Peter van Krieken om te argumenteren, ditmaal tegen Jasper Kuipers. De tweede stelling luidde: ‘Nederland investeert voldoende in duurzame terugkeer’.
Over de stelling ‘Het niet-harmoniseren van de terugkeerondersteuning binnen de EU komt door opportunisme van de afzonderlijke lidstaten’ namen Hans Faber en Jasper Kuipers het tegen elkaar op, en met de laatste stelling ‘Monitoring van herintegratieondersteuning is een must binnen het terugkeerbeleid’ werd de discussie afgesloten door Joris van Wijk en Hans Faber.

 

Tijdens de presentaties deze middag was er speciale aandacht voor de interactie tussen de sprekers en het publiek. Om de deelnemers nog een extra gelegenheid te bieden om te netwerken werd de EMN Netwerkmiddag in stijl afgesloten met een borrel.


Uitgelicht


Zoeken