Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2014 / Geen structurele veiligheidsproblemen, wel verdere risicobeperking

Geen structurele veiligheidsproblemen, wel verdere risicobeperking

Staatssecretaris reageert op rapport Veiligheid van vreemdelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

Op verzoek van Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek gedaan naar de veiligheid van vreemdelingen in opvanglocaties en detentiecentra. De directe aanleiding daarvoor was de zelfmoord van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov in het Detentiecentrum Rotterdam in januari 2013. De bevindingen van de Raad werden eind april gepubliceerd in het rapport Veiligheid van vreemdelingen.

 

Het rapport concludeert dat er geen structurele veiligheidsproblemen zijn, maar dat zich wel risico’s kunnen voordoen die met nieuwe maatregelen verder beperkt zouden kunnen worden. Wat onder andere meespeelt bij deze risico’s, is dat personen die werkzaam zijn in de vreemdelingenketen voortdurend een afweging moeten maken tussen het belang van de veiligheid van de vreemdeling, de eigen veiligheid, de duur van de asielprocedure en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

 

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Staatssecretaris Teeven afgelopen week een inhoudelijke beleidsreactie gegeven op de aanbevelingen van de Raad. Teeven geeft aan de medewerkers in de vreemdelingenketen meer houvast te willen geven bij het maken van die moeilijke afwegingen door een centralere plek in de dagelijkse werkzaamheden te reserveren voor het reflecteren op elkaars werkzaamheden. Daarop aansluitend kan er nog vooruitgang worden geboekt in de samenwerking en de informatie-uitwisseling tussen de verschillende ketenpartners. Verder benadrukt Teeven nog dat het belangrijk is naast de reguliere medische zorg ook de psychiatrische zorg serieus te nemen. Ook is een formele toezichttaak neergelegd bij de Inspectie Veiligheid en Justitie (IvenJ). De IvenJ bracht in 2013 al het rapport Het overlijden van Alexander Dolmatov uit en monitorde afgelopen jaar ook al de voortgang van de verbetermaatregelen voor de vreemdelingenketen die de staatssecretaris had toegezegd.

 

Het gehele rapport Veiligheid van vreemdelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is hier te lezen.

 

De volledige beleidsreactie van het kabinet op de aanbevelingen van de Raad is hier te lezen.

 

Het eerdere rapport Het overlijden van Alexander Dolmatov van de Inspectie Veiligheid en Justitie is hier te lezen.

 

 


Uitgelicht


Zoeken