Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2014 / Huwelijksmigranten: kwetsbare positie in Nederland

Huwelijksmigranten: kwetsbare positie in Nederland

Nieuwe SCP-publicatie: Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten

 • Trouwde in 2001 nog bijna 60% van de huwende Turkse Nederlanders met een huwelijksmigrant uit Turkije, in 2012 is dit gedaald tot 15%. Bij de Marokkaanse groep daalde dit van 55% in 2001 tot 17% in 2012. De daling was tussen 2004-2007 het grootst, maar zette daarna niet door.

   

 • Er komen meer vrouwen (70%) dan mannen als huwelijksmigrant naar Nederland. Dit geldt in het bijzonder voor de voormalige Sovjet-Unie, Thailand, Indonesië, China en Brazilië.

   

 • Huwelijksmigranten vinden moeizaam aansluiting op de arbeidsmarkt in Nederland. Vrouwen zijn vaak niet actief op de arbeidsmarkt. Mannelijke huwelijksmigranten hebben vaker werk dan mannen die om andere redenen naar Nederland zijn gekomen, maar vaak in banen op laag niveau.

   

 • Hoogopgeleide huwelijksmigranten ervaren vaak dat ze er in sociaal-economische positie op achteruit zijn gegaan.

   

 • Huwelijksmigranten lopen verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld, gedwongen isolement, achterlating en huwelijkse gevangenschap.

 

Dit zijn enkele belangrijke uitkomsten in de SCP-publicatie Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten. De onderzoekers belichten in het onderzoek de diversiteit in achtergrond van huwelijksmigranten en laten zien hoe het huwelijksmigranten en hun al in Nederland wonende partners na de migratie vergaat. Aan bod komen de motieven van mensen om te kiezen voor een partner over de grens, hun overwegingen om naar Nederland te migreren, hun ervaringen met de migratieprocedure, het stichten van een gezin, het zoeken naar werk en het opbouwen van een leven in Nederland. Ook wordt aandacht besteed aan het verhoogde risico om in aanraking te komen met huiselijk en eergerelateerd geweld en (gedwongen) isolement.

 

Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van de Directie Integratie & Samenleving (I&S) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het onderzoek belicht vooral de achtergronden van de migratie en de factoren die de leefsituatie in Nederland beïnvloeden.

 

 


Uitgelicht


Zoeken