Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2014 / Mensenhandel in en uit beeld II

Mensenhandel in en uit beeld II

Nationaal Rapporteur reikt handvatten aan om kritisch te kijken naar aanpak mensenhandel.

Voortbouwend op de eerdere rapportage Mensenhandel in en uit beeld uit 2012, heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen nu Mensenhandel in en uit beeld ii uitgebracht. Deze cijfermatige rapportage over de periode 2008-2012 bevat nieuwe informatie over slachtoffers en hun bescherming, daders en hun werkwijzen, en over de opsporing, vervolging en berechting van deze daders. Veel cijfers waren al beschikbaar en maakten het mogelijk om informatiegestuurd op te treden. De nieuwe cijfers bieden organisaties de mogelijkheid om kritisch te kijken naar de eigen inspanningen en deze waar mogelijk te verbeteren.

 

De rapportage laat zien dat met de brede, integrale aanpak van mensenhandel goede resultaten worden bereikt. Ook ziet de Nationaal Rapporteur op een aantal punten ruimte voor verbeteringen: wat betreft de bescherming van de slachtoffers, maar ook voor wat betreft de opsporing en vervolging van daders en criminele netwerken. Een aantal aanbevelingen in het rapport is gericht op verbeteringen die op het gebied van de bescherming van slachtoffers en registratie kunnen worden geïnitieerd. In dat kader verwijst het rapport vooral naar het Nationaal Verwijzingsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel, waarvoor momenteel voorstellen worden ontwikkeld door een interdepartementale projectgroep in samenwerking met de relevante (uitvoerings)organisaties en de Nationaal Rapporteur zelf.

 

Bij brief aan de Tweede Kamer van 23 juni jl. heeft de minister van Veiligheid en Justitie gereageerd op de rapportage Mensenhandel in en uit beeld ii. De Minister acht het rapport van groot belang voor het zicht op de aard en omvang van mensenhandel. In het bijzonder gaat de Minister in deze brief in op de conclusies en aanbevelingen op het gebied van opsporing en vervolging. Daarnaast reageert hij kort op de conclusies van de Nationaal Rapporteur ten aanzien van de bescherming van alleenstaande minderjarige vreemdelingen tegen mensenhandel en de West-Afrikaanse slachtoffers. Over het Nationaal Verwijzingsmechanisme Slachtoffers Mensenhandel zal de Minister de Kamer nog apart berichten.

 

 


Uitgelicht


Zoeken