Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2014 / Nederland steunt het EU Terugkeerbeleid van de Europese Commissie

Nederland steunt het EU Terugkeerbeleid van de Europese Commissie

Rol voor het EMN bij onderzoek naar goede praktijken.


Op 9 mei heeft de Minister van Buitenlandse Zaken een reactie gezonden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2013-2014, 22 112, nr. 1843) op de Mededeling van de Europese Commissie over het EU Terugkeerbeleid van afgelopen maart.

 

Het Kabinet steunt het uitgangspunt van de Europese Commissie om op basis van de uitgangspunten van de Terugkeerrichtlijn verder te werken aan een effectief terugkeerbeleid. Nederland onderschrijft in dit kader de stelling van de Commissie dat de terugkeer van niet-rechtmatig verblijvende vreemdelingen essentieel is om de geloofwaardigheid van het beleid inzake reguliere migratie en asiel te waarborgen.

 

Een terugkeerhandboek kan een goed overzicht bieden van praktijken in lidstaten en relevante EU wet- en regelgeving en internationale normen. Van belang is dat de richtsnoeren, goede praktijken en aanbevelingen die de Commissie in dit handboek wil verzamelen geen dwingend karakter krijgen; het betreft immers geen wet- en regelgeving. Het Kabinet wil dat lidstaten een zekere beleidsvrijheid houden.

 

In de mededeling staan verschillende ideeën om de samenwerking tussen EU-lidstaten op het gebied van terugkeer te verbeteren, onder andere door onderzoek van het EMN naar goede praktijken en de verbetering van statistische gegevens over terugkeer. Nederland steunt dit voornemen van de Commissie. Voor de statistische gegevens zal Nederland er bij de Commissie op aandringen dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande dataverzameling en -verwerking (onder andere door Frontex) en beschikbare nationale en internationale gegevensbronnen. Het Kabinet wil voorkomen dat er nieuwe Europese statistische verplichtingen ontstaan.

 

In een aparte brief zal het Kabinet reageren op het verslag van de Europese Commissie over de toepassing van de richtlijn in de lidstaten, zodat daarbij ook de reactie op de nationale evaluatie van de terugkeerrichtlijn en het inreisverbod van het Wetenschappelijk Onderzoek- en documentatiecentrum (WODC) kan worden betrokken.


Uitgelicht


Zoeken