Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2014 / Niet-westerse allochtonen ondervertegenwoordigd in top van Nederlands bedrijfsleven

Niet-westerse allochtonen ondervertegenwoordigd in top van Nederlands bedrijfsleven

Ondanks de in principe bewuste gelijke behandeling blijft deze minderheidsgroep vooralsnog achter.

Hoewel vrouwen wel zichtbaar aan een opmars in het bedrijfsleven bezig zijn, komt het aandeel van allochtonen in leidinggevende functies nog altijd niet ver boven de 2 procent uit.

 

Om welke aantallen het exact gaat, is moeilijk in kaart te brengen, omdat het wettelijk voor bedrijven niet is toegestaan om dit soort gegevens bij te houden. Van bewuste discriminatie is dan ook niet zo zeer sprake. Het is over het algemeen juist de insteek van Nederlandse bedrijven om het meest gekwalificeerde en geschikte te selecteren, en kennelijk scoort de allochtone beroepsbevolking (9,6%) daar niet goed op.

 

Eerder was het beleid juist om de etnische achtergronden van werknemers bewust wel mee te laten spelen, in positieve zin. In 2004 werd de Wet Stimulering arbeidsdeelname etnische minderheden, en daarmee ook dit voorkeursbeleid, afgeschaft. Zowel vanuit de kant van bedrijven als uit die van de allochtone gemeenschap werd deze wet bekritiseerd, onder andere om privacyredenen.

 

Sommige bedrijven passen alsnog een dergelijke registratie toe in het kader van diversiteitsbeleid, maar dan op vrijwillige basis. Ook aan bijvoorbeeld betere scholing van allochtonen wordt gedacht voor het dichten van deze kloof.

 

Meer informatie is hier te vinden.


Uitgelicht


Zoeken