Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2014 / Opvang van asielzoekers in Europa

Opvang van asielzoekers in Europa

Nieuw EMN-syntheserapport verschenen

Onlangs is het EMN-syntheserapport The Organisation of Reception Facilities for Asylum Seekers in different Member States verschenen. Dit rapport is opgesteld door het Europees Migratienetwerk (EMN) en vat de belangrijkste bevindingen samen van de rapporten van 24 nationale contactpunten van het EMN, waaronder dat van Nederland. In Nederland is INDIAC, het Informatie- en Analysecentrum van de IND, het nationaal contactpunt van het EMN.

 

 

Het EU-brede rapport geeft inzicht in de verschillende opvangvoorzieningen in de lidstaten en in de wijze waarop lidstaten omgaan met het flexibele karakter van de vraag naar opvang en met situaties waarin door verhoogde instroom druk op hun opvangsysteem ontstaat. Ook gaat het in op het activiteitenaanbod in de centra en op de in- en uitstroom. Tot slot wijst het rapport op situaties die nog niet voldoen aan de nieuwe eisen van de Opvangrichtlijn. Deze richtlijn moet medio volgend jaar geïmplementeerd zijn.

 

 

Een beknopte weergave van het syntheserapport biedt de bijbehorende EMN Inform. Het eerdere Nederlandse rapport kunt u hier raadplegen. De rapporten van de andere nationale contactpunten van het EMN kunnen worden geraadpleegd op de Europese website van het EMN: www.emn.europa.eu.

 


Uitgelicht


Zoeken