Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2014 / Sporen uit het verleden: medisch onderzoek in de asielprocedure

Sporen uit het verleden: medisch onderzoek in de asielprocedure

ACVZ adviseert over implementatie van artikel 18 van de herziene Procedurerichtlijn.

De Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ) heeft op 3 juli jl. aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie haar advies over medisch onderzoek in de asielprocedure aangeboden. De Staatssecretaris had de ACVZ om dit advies gevraagd.

 

Littekens, fysieke en psychische klachten kunnen aanwijzingen zijn dat een asielzoeker in het verleden slachtoffer is geweest van marteling, verkrachting of andere ernstige vormen van geweld. Deze informatie kan relevant zijn voor de beoordeling van het asielverzoek door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 

Op 20 juli 2015 moet de nieuwe Europese Procedurerichtlijn in de Nederlandse regelgeving zijn geïmplementeerd. Artikel 18 van deze richtlijn verplicht de IND om medisch onderzoek naar mogelijke marteling of andere vormen van geweld in te stellen als dit relevant kan zijn voor de beoordeling van het asielverzoek. Daarnaast wordt de IND verplicht om medisch onderzoek dat door de asielzoeker wordt ingebracht mee te wegen in haar oordeel.

 

De ACVZ heeft onderzocht welke maatregelen de staatssecretaris moet doorvoeren om te voldoen aan de eisen van artikel 18.

 

De belangrijkste conclusie is dat de staatssecretaris na implementatie verplicht is om een medisch onderzoek in te stellen als er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat een asielzoeker slachtoffer is geweest van marteling of andere ernstige vormen van geweld. Het onderzoek moet wel een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de beoordeling van het asielverzoek. Het heeft geen zin om een medisch onderzoek in te stellen als het asielverzoek om een andere reden kan worden afgewezen, bijvoorbeeld omdat op grond van de Dublinverordening een ander Europees land verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek.

 

De adviescommissie doet verschillende aanbevelingen die erop zijn gericht om aanwijzingen van marteling te herkennen en te verzamelen, zodat de relevantie van medisch onderzoek door de IND kan worden beoordeeld. Daarnaast beveelt de adviescommissie de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan om een onafhankelijke organisatie aan te wijzen waar asielzoekers in zijn opdracht kunnen worden onderzocht. Ten slotte moet worden voorzien in opleiding van medewerkers van de IND zodat zij in staat zijn de uitkomst van medisch onderzoek op een zorgvuldige manier te betrekken in de besluitvorming.

 

Het volledige advies is hier te vinden.

 

 


Uitgelicht


Zoeken