Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2014 / Strafbaarstelling illegaliteit politiek struikelblok

Strafbaarstelling illegaliteit politiek struikelblok

ChristenUnie zet verhoudingen op scherp

De discussie rondom de strafbaarstelling van illegaliteit laait weer op nu fractievoorzitter Arie Slob van de ChristenUnie (CU) dreigt er zijn steun aan de regering om in te trekken. De strafbaarstelling was sowieso al een omstreden kwestie. De VVD, die met het voorstel kwam, had binnen de coalitie al moeite de PvdA mee te krijgen.

 

Met de uitspraken van Slob worden de politieke verhoudingen nog eens extra op scherp gezet, want de regering van VVD en PvdA leunt sterk op de medewerking van de zogenaamde "constructieve oppositie" van CU, SGP en D66 in de Eerste Kamer. Het ging daarbij oorspronkelijk alleen om sociaal-economische beleidsterreinen.

 

Illegalen zijn vreemdelingen die onrechtmatig in Nederland verblijven. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld nooit een verblijfsvergunning aan hebben gevraagd, dat wel hebben gedaan maar er geen hebben gekregen, of er wel ooit één hebben gehad, die nu verlopen is. Het is de bedoeling dat deze personen terugkeren naar hun land van herkomst, maar dat gebeurt niet altijd. Gezinnen met kinderen kunnen dan terechtkomen op zogenaamde gezinslocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), anderen in speciale bewaringscentra. Een deel verdwijnt ook onder de radar.

 

Hoe dan ook zitten deze mensen in een vreemde positie: ze zijn hier niet rechtmatig, maar ze zijn ook niet crimineel. Met de strafbaarstelling van illegaliteit zou daar verandering in komen; als illegaal verblijf op zich een overtreding wordt, kunnen daar bijvoorbeeld boetes voor uitgeschreven worden. Het idee hierachter is dat het een extra middel is om illegaal verblijf in Nederland te ontmoedigen en terugkeer te bevorderen.

 

Ondanks het dreigement van Slob heeft Staatssecretaris Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie laten weten vooralsnog niet van plan te zijn het wetsvoorstel in te trekken. Wel wacht hij eerst op resultaten van relevante onderzoeken die nu lopen.

 

Het strafbaarstellen van illegaliteit is geen nieuw idee, noch in strijd met het Europese Hof van Justitie. In onder andere Duitsland, België, Italië en het Verenigd Koninkrijk bestaan al dergelijke wetten, al is handhaving weer een ander verhaal.

 

Berichten uit de pers leest u onder andere hier, hier en hier. Informatie over dit onderwerp vanuit de Rijksoverheid vindt u hier.


Uitgelicht


Zoeken