Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2014 / Verdere versoepeling van toelatingsregelingen voor kennis en talent

Verdere versoepeling van toelatingsregelingen voor kennis en talent

EMN Syntheserapport over hooggekwalificeerde arbeidmigranten laat zien dat het beter kan.

Bij brief van 1 juli jl. hebben de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid drie onderzoeksrapporten over hoogekwalificeerde arbeidmigratie aan de Tweede Kamer aangeboden: Naast het EMN syntheserapport 'Attracting Highly Qualified and Qualified Third-Country Nationals' waren dit de Monitor Kennismigranten, uitgebracht door het IND Informatie- en Analysecentrum (INDIAC) en het Evaluatieraspport van de regeling Hoogopgeleiden, door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

 

Kennis en talent, zo benadrukken de bewindslieden, is welkom in Nederland ter versterking van onze concurrentiepositie en kenniseconomie. Het toelatingsbeleid voor vreemdelingen uit deze specifieke groep derdelanders is soepel, zodat het voor hen aantrekkelijk en eenvoudig is om naar Nederland te komen.

 

Het EMN syntheserapport laat zien dat in Nederland relatief weinig hooggekwalificeerde derdelanders in laaggekwalificeerde banen werken. Daarnaast onderscheidt Nederland zich doordat het als enige lidstaat een leeftijdsafhankelijk salariscriterium voor de kennismigrantenregeling kent, bedoeld om ook jongere kennismigranten aan te trekken. Echter, uit het onderzoek blijkt ook dat Nederland binnen de Europese Unie op de elfde plek staat in de ranking waar het gaat om het aantrekken van hoogopgeleide derdelanders. Nederland scoort in vergelijking met de andere Europese lidstaten gemiddeld. Het aandeel hoogopgeleide derdelanders dat in hooggekwalificeerde banen werkt is slechts één procent van het totale aanbod hoogopgeleiden. Beide bewindspersonen vinden dat dat beter kan.

 

Mede op basis van ook de Kennismigrantenmonitor van INDIAC en het Evaluatierapport Hoogopgeleiden van het WODC stellen zij daarom twee wijzigingen voor in de bestaande toelatingsregelingen voor kennis en talent:

-         een migrant die rechtmatig in een andere Schengenlidstaat verblijft hoeft niet langer een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) te hebben voor een van de toelatingsregelingen onder kennis en talent;

-         de regeling zoekjaar afgestudeerde wordt uitgebreid.

 

 

De wijzigingen lossen knelpunten op en vereenvoudigen de regelingen zodat deze de komst van kennis en talent naar Nederland op een betere wijze ondersteunen.

 

De voorstellen sluiten tevens aan bij het advies dat het kabinet de Sociaal Economische Raad (SER) heeft gevraagd over hoe Nederland ook in de toekomst concurrerend en aantrekkelijk kan blijven. Het advies wordt na de zomer verwacht. Eerder adviseerde de SER in haar advies 'Make it in The Netherlands!' over het werven en binden van internationale studenten al om knelpunten in de regelgeving weg te nemen.

 

 

 

 


Uitgelicht


Zoeken