Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2015 / Actieve werving investeerders en ondernemers uit derde landen

Actieve werving investeerders en ondernemers uit derde landen

EMN-syntheserapport Admitting third-country nationals for business purposes verschenen

Onlangs is het EMN-rapport Admitting third-country nationals for business purposes verschenen. Het EMN-syntheserapport vat de belangrijkste bevindingen samen van de rapporten van 24 nationale contactpunten van het EMN, waaronder dat van Nederland.

 

Het belang van het faciliteren van de toelating voor zakelijke doeleinden wordt in een aantal EU-documenten benadrukt, zoals het Stockholm Programma en het Actieplan Ondernemerschap 2020. Het beleid voor het toelaten van derdelanders voor zakelijke doeleinden is echter niet Europees geharmoniseerd. Doel van het syntheserapport is een overzicht geven van de verschillende beleidskaders in de lidstaten en van lessons learned en best practices.

 

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de toelatingsregelingen voor buitenlandse investeerders, de toelatingsregelingen voor ondernemers van buiten de EU en de regelingen voor zakenmensen die in het kader van het internationaal handelsverkeer naar Europa komen.

Het aantal Europese landen dat actief probeert buitenlandse investeerders en zelfstandige ondernemers uit derde landen te werven blijkt toe te nemen. Bijna de helft van de Europese landen heeft een regeling om buitenlandse investeerders en zelfstandige ondernemers uit derde landen aan te trekken. De toelating van degenen die voor zakelijke doeleinden naar de Europese landen komen is echter niet Europees geharmoniseerd en vooral gebaseerd op nationale behoeften.  Het gaat voor zover bekend om relatief geringe aantallen.

 

Overzicht van lidstaten met regelingen voor het faciliteren van toelating van ondernemers

                                  Synthese study BM                          

Een beknopte weergave van het syntheserapport biedt de bijbehorende EMN Inform. Het eerdere Nederlandse rapport kunt u hier raadplegen. De rapporten van de andere nationale contactpunten van het EMN kunnen hier worden geraadpleegd.

 


Uitgelicht


Zoeken