Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2015 / Arbeidsmigratie van derdelanders: Wel of geen middel om structurele tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen?

Arbeidsmigratie van derdelanders: Wel of geen middel om structurele tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen?

EMN publiceert syntheserapport over de rol van het arbeidsmigratiebeleid bij het tegengaan van (te verwachten) tekorten op de arbeidsmarkt

Wordt arbeidsmigratie van derdelanders in de lidstaten gebruikt als beleidsinstrument om structurele tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen? Dat is de centrale vraag van dit EU-brede onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat dit in Nederland in beginsel niet het geval is.

 

Het syntheserapport is gebaseerd op de bijdragen van 25 lidstaten en brengt onder meer de volgende punten naar voren:

 

  • Europa’s toekomstige arbeidsmarkt wordt met een aantal belangrijke uitdagingen geconfronteerd: een vergrijzende samenleving waardoor de beroepsbevolking effectiever gebruikt moet worden, snelle technologische veranderingen en ontwikkelingen, toenemende vraag naar hoogopgeleide arbeidskrachten en onzekerheid over de toekomstige groei van de Europese economieën.

 

  • In dit verband is het essentieel om tekorten op de arbeidsmarkt, die van invloed kunnen zijn op de arbeidsproductiviteit te identificeren en aan te pakken. De vraag rijst dan ook of en hoe Europa de vraag naar arbeid op kan lossen. In het syntheserapport wordt duidelijk dat de lidstaten gebruik maken van verschillende methoden om arbeidsmarkttekorten te identificeren.

 

  • In Nederland wordt veel aandacht besteed aan het analyseren van tekorten op de arbeidsmarkt. Toch wordt arbeidsmigratie van derdelanders als beleidsinstrument in Nederland in het algemeen niet ingezet om dit soort geïdentificeerde tekorten aan te pakken. De maatregelen voor het oplossen van de tekorten zien vooral op betere benutting van het nationaal aanbod en aanbod uit de EU/EER door bijvoorbeeld omscholing en arbeidsbemiddeling.

 

Meer informatie is in het volledige syntheserapport (beschikbaar in het Engels en in het Nederlands) en het persbericht van de Europese Commissie te vinden.

 

 

 Uitgelicht


Zoeken