Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2015 / De toepassing van 1F en internationale informatiedeling

De toepassing van 1F en internationale informatiedeling

Nieuw rapport belicht toepassing 1F in Europese landen

Onderzoekers van de Vrije Universiteit van Amsterdam hebben in samenwerking met het Noorse Directoraat van migratie (Utlendingsdirektoratet, UDI) een studie uitgevoerd naar de uitwisseling van informatie tussen Europese landen over asielzoekers die op grond van artikel 1F zijn afgewezen.

Artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag stelt dat personen een vluchtelingenstatus geweigerd kan worden, wanneer het vermoeden bestaat dat zij een ernstig misdrijf hebben gepleegd.

 

Het onderzoek geeft een beschrijving van de uitvoering van dit artikel in verschillende Europese landen. Daarnaast draagt het rapport suggesties aan over de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen lidstaten, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een informatiesysteem dat een overzicht biedt van 1F-afgewezen asielzoekers die in andere lidstaten verblijven.

Met behulp van interviews met deskundigen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Nederland, een literatuurstudie en een analyse van relevante regelgeving komen de onderzoekers tot een aantal conclusies en aanbevelingen over de toepassing van artikel 1F in Europese landen.

De auteurs stellen dat de uitwisseling van informatie op nationaal niveau over het algemeen soepel verloopt: de immigratie- en veiligheidsdiensten en de rechterlijke macht houden elkaar goed op de hoogte over mogelijke 1F-zaken. Anderzijds komt informatiedeling op internationaal niveau zelden voor. Ook worden internationale databases, zoals Eurodac en SIS II, niet gebruikt en zijn deze systemen (nog) niet toegerust op het bieden van dergelijke informatie.

Hoewel de waarde van informatiedeling door het onderzoek wordt bevestigd, benadrukken de auteurs dat de kosten van het opzetten van informatiesystemen hoog kunnen zijn. Daarnaast wijzen zij erop dat goed moet worden nagedacht over de privacy-gevoeligheid van de informatie die wordt uitgewisseld over afgewezen personen en welke personen toegang verkrijgen tot de aangeboden informatie.

 

Het onderzoeksrapport kunt u hier vinden.


Uitgelicht


Zoeken