Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2015 / EMN-conferentie Litouwen over vrijwillige terugkeer

EMN-conferentie Litouwen over vrijwillige terugkeer

De Return Expert Group (REG) presenteert haar activiteiten

Sinds 1 februari 2014 maakt de EMN Return Expert Group (EMN REG) als werkgroep onderdeel uit van het EMN. EMN REG houdt zich bezig met kennis- en expertiseuitwisseling en verdere samenwerking op het gebied van terugkeer naar landen van herkomst en reïntegratieprogramma's in die landen. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) heeft namens het Nederlands nationaal contactpunt zitting in de EMN Return Expert Group (EMN REG). De groep is sinds februari 2014  actief en sinds deze datum is Nederland co-voorzitter, samen met de Europese Commissie.

Op maandag 8 juni organiseerde het EMN nationaal contactpunt Litouwen een conferentie over de resultaten van de vrijwillige terugkeerprojecten in Litouwen van 2010-2015. Hiervoor was Lonneke Kapoen (DT&V), de co-voorzitter van de Return Expert Group (REG) van het EMN, uitgenodigd om een presentatie te houden over het werk dat reeds gedaan is door de REG. De REG werkt op dit moment aan vrijwillige richtlijnen voor het monitoren en evalueren van vrijwillige terugkeerprojecten in de EU. Doel is te komen tot nog betere terugkeerprojecten en de monitoring/ evaluatie daarvan. Het in kaart brengen van de indicatoren voor effectieve en kosten efficiënte terugkeerprojecten draagt bij dat projectuitvoerders “slimmere” terugkeerprojecten gaan opzetten. Ervaringen en expertise wordt op deze manier gedeeld tussen de EU landen en de projectuitvoerders.

 

Terugkeerprojecten dragen bij aan de uitvoering van de EU Terugkeer richtlijn en een humaan en waardig vertrek van de vreemdeling. Het werk van de REG is daarmee ook van belang voor de lidstaten aan de buitengrenzen van de EU die te kampen hebben met een hoge toestroom irreguliere migranten. Goede terugkeerprojecten kunnen bijdragen aan het beheersbaar houden van de instroom en de uitstroom.


 Uitgelicht


Zoeken