Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2015 / EMN-rapport Arbeidsmarkttekorten en migratie

EMN-rapport Arbeidsmarkttekorten en migratie

EMN publiceert nieuw nationaal rapport over de rol van het arbeidsmigratiebeleid bij het tegengaan van (te verwachten) tekorten op de arbeidsmarkt.

Wordt arbeidsmigratie van derdelanders in de lidstaten gebruikt als beleidsinstrument om structurele tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen? Dat is de centrale vraag van dit EU-brede onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat dit in Nederland in beginsel niet het geval is.

Het EMN-rapport Arbeidsmarkttekorten en migratie: Het vaststellen van arbeidsmarkttekorten en de behoefte aan arbeidsmigratie van derdelanders in Nederland brengt allereerst in kaart op welke manier Nederland arbeidsmarkttekorten identificeert. Vervolgens wordt beschreven welke rol arbeidsmigratiebeleid speelt bij het tegengaan van deze (te verwachten) tekorten. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om arbeidsmobiliteit van EU/EER onderdanen.


In 2014 werd in opdracht van de Europese Commissie de studie Mapping and analysing the bottleneck vacancies in EU labour markets uitgevoerd. Deze studie benoemt een aantal belangrijke uitdagingen voor de Europese arbeidsmarkt zoals een vergrijzende samenleving waardoor de beroepsbevolking effectiever gebruikt moet worden. De verwachting is dan ook dat er in de toekomst structurele tekorten op de arbeidsmarkt zullen ontstaan.


Arbeidsmigratie staat daarom hoog op de Europese agenda en speelt een sleutelrol binnen het externe migratiebeleid van de EU. De Europese inzet op sterkere economieën met meer banen is een van de kernprioriteiten uit de strategische agenda die de Europese Raad in juni 2014 voor de komende vijf jaar heeft aangenomen.

In Nederland wordt veel aandacht besteed aan het analyseren van tekorten op de arbeidsmarkt. Uit deze analyse blijkt dat de krapte zich op dit moment vooral concentreert in techniek en ICT. Toch wordt arbeidsmigratie van derdelanders als beleidsinstrument in Nederland in het algemeen niet ingezet om dit soort geïdentificeerde tekorten aan te pakken. De maatregelen voor het oplossen van de tekorten zien vooral op betere benutting van het nationaal aanbod en aanbod uit de EU/EER door bijvoorbeeld omscholing en arbeidsbemiddeling. Het is op initiatief van een werkgever wel mogelijk om een arbeidsmigrant uit een derde land in dienst te nemen mits is aangetoond dat vacaturevervulling binnen de EU/EER niet mogelijk is. Uit het rapport blijkt dat Nederland een vrijwel uitsluitend vraaggestuurd migratiebeleid voor derdelanders kent.

Het Nederlandse arbeidsmigratiebeleid is restrictief voor derdelanders. Een uitzondering daarop vormt de top van de arbeidsmarkt. Het Nederlandse arbeidsmigratiebeleid is namelijk gericht op het versterken van de kenniseconomie en het aantrekken van hoogopgeleiden. Voor de top van de arbeidsmarkt is het arbeidsmigratiebeleid uitnodigend.

Op basis van dit rapport en soortgelijke rapporten uitgebracht door de overige EU-lidstaten brengt het Europees Migratienetwerk binnenkort een syntheserapport uit, waaruit zal blijken hoe het Nederlandse beleid zich verhoudt tot het beleid in de andere lidstaten. Het doel van het syntheserapport is een overzicht geven van de verschillende beleidskaders in de lidstaten en van lessons learned en best practices.

Het volledige Nederlandse rapport kun je hier lezen. Het rapport is ook in het Engels beschikbaar.

Gedrukte exemplaren zijn te bestellen via emn@ind.minvenj.nl 

 

 


Uitgelicht


Zoeken