Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2015 / EMN studie naar arbeidsmarkttekorten van start

EMN studie naar arbeidsmarkttekorten van start

Welke rol spelen verwachte tekorten op de arbeidsmarkt in het arbeidsmigratiebeleid?

De uitdagingen voor de toekomstige Europese arbeidsmarkt zijn talrijk. Dit blijkt ook uit de uitkomsten van een recent rapport in opdracht van de Europese Commissie Mapping and analysing the bottleneck vacancies in EU labour markets. Het is daarom essentieel om tekorten op de arbeidsmarkt in kaart te brengen en actie te ondernemen om deze terug te dringen. De uitkomsten van de EMN studie Determining labour shortages and labour migration needs in the EU  kunnen daarin een rol spelen door de overeenkomsten en verschillen tussen de lidstaten in kaart te brengen. De verschillende mechanismen die gebruikt worden om huidige en toekomstige arbeidstekorten te identificeren worden in kaart gebracht, evenals de manieren om de behoefte aan arbeidsmigratie te kwantificeren.

 

Elke lidstaat schrijft een eigen nationaal rapport over het onderwerp. Het Nederlandse deel van het onderzoek is onlangs van start gegaan met de eerste bijeenkomst van een expertgroep. Deze bestaat uit experts van de verschillende bij het onderwerp betrokken ministeries en overheidsdiensten, het CBS, de FNV en het Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) van de Universiteit Maastricht.

 

Op basis van de rapportages van de lidstaten stelt de Commissie een vergelijkend rapport op. Daarin worden de bevindingen in de lidstaten vergeleken en eventuele trends en opvallende verschillen beschreven. Naar verwachting zal dit rapport voor de zomer verschijnen.

 


Uitgelicht


Zoeken