Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2015 / EU-actieplan inzake terugkeer

EU-actieplan inzake terugkeer

Europese Commissie zet een actieplan op om EU-landen te helpen een efficiënter terugkeerbeleid te voeren.

Om de EU-landen te helpen een efficiënter terugkeerbeleid te voeren, heeft de Europese Commissie een EU-actieplan inzake terugkeer opgezet. De in de EU-actieplan genoemde maatregelen zien op het vlotter laten verlopen van de vrijwillige terugkeer, het beter uitvoeren van de terugkeerrichtlijn, efficiëntere uitwisseling van informatie, het versterken van de rol en het mandaat van Frontex bij terugkeeroperaties, en tot slot het opzetten van een geïntegreerd systeem voor het beheer van terugkeer.

 

Het Europees Migratienetwerk (EMN) wordt in het EU-actieplan meerdere malen genoemd. Zo is de Europese Commissie van plan om de inzet en de rol van het EMN te vergroten. In het actieplan is een rol weggelegd voor het EMN om  te controleren en te evalueren of verschillen tussen programma's van de lidstaten voor vrijwillige re-integratie kunnen leiden tot 'terugkeer-shopping', waarbij migranten kiezen voor de lidstaten die de meest lucratieve pakketten aanbieden. Daarnaast zal het EMN best practices en obstakels in de nationale wetgeving en administratieve regelingen inzake terugkeer verder in kaart brengen, teneinde de lidstaten te helpen hun terugkeersystemen doeltreffender te maken. De Commissie is ook van plan om de mogelijkheden van het EMN ten volle te benutten met het oog op een betere analyse en uitwisseling van informatie over terugkeer.

 


Uitgelicht


Zoeken