Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2015 / Europees Parlement publiceert nieuw rapport over arbeidsmigratie

Europees Parlement publiceert nieuw rapport over arbeidsmigratie

Migratiebeleid als instrument om te voorzien in de behoeftes binnen de EU aan arbeidsmigratie.

In dit rapport getiteld Exploring New Avenues for Legislation for Labour Migration to the European Union worden mogelijkheden verkend om nieuwe wetgeving tot stand te brengen gericht op arbeidsmigratie naar de Europese Unie. Het rapport is in opdracht van het Europees Parlement tot stand is gekomen in september 2015.

 

De beleidsondersteunende afdeling Rechten van de burger en Constitutionele Zaken binnen het Directoraat-Generaal voor Intern Beleid van de Europese Unie heeft op verzoek van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement (LIBE commissie) het onderzoek uitgevoerd.

 

Dit onderzoeksrapport geeft een beschrijving van de sociale en economische context waarbinnen het internationale arbeidsmigratiebeleid van de EU wordt vormgegeven. Vanuit een uitgebreid arbeidsmarktperspectief worden de beschikbare beleidsopties en de haalbaarheid daarvan in het onderzoek weergegeven. Het onderzoeksrapport biedt verder een overzicht van de relevante EU-wetgeving.

 

Gelet op de naderende demografische problemen in Europa wijst het rapport op de noodzaak van internationale arbeidsmigratie en het ontbreken aan beleidsinstrumenten om arbeidsmigranten vanuit derde landen aan te trekken en te integreren in de EU. Het rapport noemt het één van de belangrijkste strategische vraagstukken voor Europa.

 

De beleidsopties die in het rapport naar voren komen voor openstelling van arbeidsmigratie naar de EU moeten volgens het rapport worden gezien in het kader van de lopende discussie over de Europese agenda voor Migratie. Hierbij kan, zo blijkt uit de conclusies in het rapport, onder andere worden gedacht aan het opzetten van EU brede arbeidsmarktinformatiesystemen die ook de behoeftes van de arbeidsmarkt kunnen voorspellen en het vergemakkelijken van de intra-EU-mobiliteit van vreemdelingen uit niet EU-landen die legaal werken in de EU-lidstaten. De auteurs bevelen daarom meer onderzoek aan.

 

Het volledige rapport van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement (LIBE commissie) vindt u hier.


Uitgelicht


Zoeken