Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2015 / IOM: ‘’Vergroot aandacht voor gezinsmigratie.’’

IOM: ‘’Vergroot aandacht voor gezinsmigratie.’’

Een individuele benadering van migratie vergroot de risico’s op uitbuiting en marginalisering.

Naar aanleiding van de internationale conferentie ‘Migration and Families’ die plaatshad in Geneve in oktober 2014 vraagt de Internationale Organisatie voor Migratie om meer internationale aandacht voor gezinsmigratie. Aan dit evenement  namen ruim 250 migratie-experts vanuit diverse overheden,  niet-gouvernementele organisaties en het bedrijfsleven deel.

Het IOM stelt dat de belangrijkste conclusie van de deelnemers aan dit debat is, dat er op dit moment beleidsmatig te weinig aandacht is voor families bij de benadering van migratie; overheden richten zich grotendeels op het individu als uitgangspunt bij de ontwikkeling van hun migratiebeleid, terwijl immigranten zich juist vaak als gezin elders vestigen.

Deze individuele benadering is vooral problematisch voor jonge migranten en vrouwen, die gedurende een lange tijd zonder familie in een ander land verblijven. Zij lopen hogere risico’s om uitgebuit of gemarginaliseerd te worden. 

 

Een goed georganiseerd overheidsbeleid dat aandacht heeft voor gezinsvorming en gezinshereniging kan op een positieve manier bijdragen aan de integratie van migrantenfamilies, en kan een stabielere migratiestroom realiseren.

Op basis van dit gegeven beveelt het IOM aan om cijfermatig meer inzicht te verkrijgen in de effecten van gezinsmigratie op de relaties tussen individuele gezinsleden onderling en de omgeving waar het gezin zich vestigt.  Overheden kunnen op basis van deze informatie, in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, bijdragen aan een verbetering van het welzijn van deze migranten en hun families.

 

Meer informatie over deze internationale conferentie vindt u in dit rapport.


Uitgelicht


Zoeken