Direct naar  hoofdmenu / submenu / zoekveld
Home / Actualiteitenoverzicht / 2015 / Migratie is het belangrijkste onderwerp tijdens Nederlandse voorzitterschap

Migratie is het belangrijkste onderwerp tijdens Nederlandse voorzitterschap

Vanaf 1 januari is Nederland een halfjaar lang voorzitter van de Raad van de Europese Unie

Nederland is vanaf 1 januari een halfjaar lang voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Na Nederland zijn Slowakije en Malta voorzitter. Samen vormen zij een voorzitterstrio. Nederland, Slowakije en Malta werken samen aan een gezamenlijk voorzitterschapsprogramma. Dit programma zal 18 maanden lang de leidraad vormen van het voorzitterschap en moet zorgen voor continuïteit in het beleid van de Raad van de Europese Unie.

 

Europese samenwerking

Het belangrijkste onderwerp op de agenda blijft migratie. Voor de drie landen is een belangrijke rol weggelegd bij  de implementatie van de Europese migratie-agenda. Zo moet er een akkoord worden bereikt over een permanent verdelingsmechanisme voor asielaanvragen, een Europese lijst met veilige landen en over een verbetering van de bewaking van de Europese buitengrenzen. Speciale aandacht gaat uit naar terugkeer, de aanpak van mensensmokkel en het slimme-grenzen-pakket dat het voor zakenreizigers en toeristen makkelijker moet maken om de grenzen te passeren en moeilijker voor mensen die geen verblijfsrecht hebben in de EU.

 

De drie landen zijn het erover eens dat Europese samenwerking om terrorisme te bestrijden hoog op de agenda moet blijven staan. Nederland zet zich in om dit onderwerp hoog op de Europese agenda te plaatsen. De Europese samenwerking om terrorisme te bestrijden zal dan ook één van de onderwerpen zijn waar lidstaten tijdens de informele bijeenkomst van de JBZ-raad(die bestaat uit de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van alle EU-lidstaten) op 25 en 26 januari 2016 in Amsterdam over zullen praten. Andere onderwerpen die vragen om een gezamenlijke oplossing zijn het bevorderen van cyberveiligheid en de bestrijding van cybercriminaliteit. Ook zullen er stappen worden gezet om de samenwerking met betrekking tot grensoverschrijdende problemen als mensenhandel in de vorm van arbeidsuitbuiting verder te verbeteren.

 

Ten slotte streven Nederland, Slowakije en Malta ernaar om samen met de huidige voorzitter, Luxemburg meer dynamischer discussies te gaan voeren. Dit willen zij onder meer doen door lidstaten tijdens bijeenkomsten niet meer in de gelegenheid te stellen om achtereenvolgens enkele minuten het eigen standpunt te verkondigen zonder de mogelijkheid om op elkaar te reageren, maar door te stimuleren dat er een echt interactief debat op gang komt.

 

Het Europees Migratienetwerk organiseert in dit kader in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie op 12 en 13 januari een conferentie over mensensmokkel. De conferentie is alleen toegankelijk voor genodigden.

 

 


Uitgelicht


Zoeken